De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw voldoende geventileerd kan worden.
Dit betekent concreet:
Opgave vooraf voor kerkbezoek en registratie voor de viering is niet meer nodig.
Blijf thuis bij klachten die kunnen duiden op corona.
Men hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien, dit past immers niet bij het karakter van de kerk.
Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, spuien etc. in stand houdt.
De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft gehandhaafd.
Wel vragen de bisschoppen aan de gelovigen om rekening te houden met elkaar, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen in de kerk.

Avondwake en uitvaart:
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende geventileerd kan worden.

Lees hier meer

Extra bericht vanwege versoepelingen

Zoals u weet hebben de Nederlandse Bisschoppen de 1,5 meter maatregel in de kerkgebouwen opgeheven, mits ze goed geventileerd kunnen worden. Dit betekent dat in de praktijk zoveel mogelijk deuren open staan en met de herfst in aantocht kan het verstandig zijn dan ook wat extra warme kleding aan te trekken. Ook raden wij u aan, in geval u niet tot hetzelfde huishouden behoort, tussen u en de naast zittende kerkganger(s) één(zit)plaats vrij te laten.