Mededeling namens het bestuur en het pastoraal team:

Beste medeparochianen,

Diaken Tom van Vilsteren

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, diaken Tom van Vilsteren heeft benoemd tot lid van het pastoraal team van Lumen Christi voor 2 dagen per week.
In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het bestuur van onze Parochie Lumen Christi kennis mogen maken met het nieuwe teamlid.
Per 15 augustus aanstaande zal diaken van Vilsteren ons pastoraal team komen versterken.

Hij woont in Almelo en was de afgelopen jaren werkzaam als hoofdaalmoezenier binnen de Krijgsmacht.
De datum van de presentatieviering is nog niet bekend maar zal u t.zt. doorgegeven worden.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze uitbreiding van ons team.
We wensen diaken van Vilsteren alle goeds toe en Gods rijkste zegen voor zijn pastoraat in onze parochie.