Op de zondagen in de 40-dagentijd van 10 maart tot en met 14 april 2019 houden we in de kapel van de Zusters Franciscanessen te Denekamp weer vespervieringen.
Al biddend, zingend en overwegend verdiepen we ons in het lijden en in de verrijzenis van Jezus Christus als
voorbereiding op het feest van Pasen en op de betekenis daarvan voor ons mensen. We maken daarbij weer gebruik van lichtbeelden.
Omdat we deze diensten graag met zoveel mogelijk mensen vieren, nodigen we iedereen van harte uit hieraan deel te nemen.
De vieringen beginnen om 16.30 uur en duren ongeveer een half uur.
Zusters Franciscanessen,
Gravenallee 30
7591 PE Denekamp