Naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn er de laatste maanden, weken en dagen vele Nederlanders in ons land die in opstand gekomen tegen het gezag van de regering. Ze twijfelen aan de goede bedoelingen van onze regering, ze beschuldigen hen ervan dat zij ons een onjuist beeld geven van de corona epidemie, dat de regering ons niet de waarheid vertelt en het virus gebruikt om onze vrijheid af te pakken. Veel nepnieuws is door hen verspreid via de media, waar zelfs bekend Nederlanders via vlogs op de social media aan mee deden. Tijdens demonstraties lappen ze de coronaregels, die ingevoerd zijn om onze gezondheid te beschermen, aan hun laars, ze houden geen afstand en dragen geen mondkapjes. De Staat is onze vijand, daar moeten we oorlog tegen voeren. Het afgelopen weekend heeft dit tot hevige rellen en plunderingen geleid, waarbij de politie, Marechaussee en ME werden aangevallen en bekogeld met steen, vuurwerk en alles wat ze los konden vinden op straat. Door veelvuldig gebruik van Capuchon en mondkapje verhulden ze hun echte identiteit, onderwijl elkaar ophitsend met geweld hun ontevredenheid en onrecht de beschermers van onze democratische samenleving te lijf te gaan. Zelfs testraten en ziekenhuizen waren niet meer veilig. De kranten en de media reageerden vol afschuw op deze verwarde en agressieve geesten, waar natuurlijk een dieper probleem achter zit, die de openbare orde en het leven verstoorden. Bezetenen van onreine geesten in onze tijd, die in het gezag, de dokters en verpleegkundigen, de politie en de hulpverleners, die dag en nacht voor ons werken om de pandemie onder controle te krijgen, het zwijgen willen opleggen.

Zo ook werd de dienst in de Synagoge, waarin Jezus voorging, ook verstoord door een verwarde man, die Jezus het zwijgen wilde opleggen. Want zo schreeuwt hij: “Gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten”. En misschien vraag je je af waaruit dat verderf bestaat. Jezus zet juist de mensen aan om het goede te doen, in liefde met elkaar samen te leven. Jezus gaat er niet op een agressieve toon in op de man, maar voelt meteen aan dat er een dieper probleem onder deze verwarde man schuilt, dat deze man los geraakt is van zichzelf, geen controle meer heeft over zichzelf en bezeten is van de macht van het kwaad. Zoals de mensen toen zeiden: hij is in de macht van de duivel, die de orde wil verstoren, die uit is op eigen belang, egoïsme, hebzucht en terrorisme. Hij symboliseert het kwaad dat er is in de wereld. Hij zit niet goed in zijn vel, zullen we nu zeggen. Dat kan te maken hebben met het feit dat je geen werk hebt, je niet serieus genomen voelt omdat je een kind bent een migrant, jouw schoolopleiding of relatie stuk gelopen is, je geestelijk niet datgene aankunt wat onze samenleving tegenwoordig vraagt. Dan raak je het gevaar om jezelf niet meer te zijn, voel je je van jezelf vervreemd, spreek je woorden die van iemand anders lijken te zijn, lijkt het net alsof een vreemde geest in je huist. Je voelt dat je geen kans hebt in onze samenleving en dat iedereen tegen je is. Met alle opgekropte gevoelens in je, kan dat leiden tot een explosie van geweld en kun je in de verleiding komen vreemde dingen te doen, geweld te gebruiken tegen instanties die jouw leven juist beschermen.

Wat kan Jezus ons daarin leren, ook nu wij in het zo welvarende Nederland te maken hebben met die uitbarsting van geweld tegen het gezagen en plundering van winkels. Jezus noemt de bezeten man geen tuig en gaat en probeert hem niet met geweld het zwijgen op te leggen. Hij zegt niet, zoals onze minister president Mark Rutte: ik wil daar niets mee te maken hebben, ik wil er niet over nadenken waarom zij zoveel zinloos geweld gebruiken tegen onschuldige burgers, maar gaat op de man af, neemt zijn verwardheid serieus, en probeert hem door de verwardheid en frustratie heen te raken in zijn hart. Hij probeert de man te bevrijden van zijn verwardheid, de beelden van geweld die hem in de greep hebben. Hij maakt de mens vrij, brengt ze thuis bij zichzelf en laat hem tot zichzelf komen. Hij heeft gezag, een uitstraling die vele Schriftgeleerden uit zijn tijd missen, die mensen maar laten praten en niets doen, net als verschillende, huidige gezagsdragers in onze tijd. Jezus heeft echt gezag, raakt mensen in het hart, maakt ze niet bang en legt ze geen zware lasten op hun schouders. Hij houdt niemand klein, maar bevrijdt ze van hun angsten en laat ze thuiskomen bij zichzelf. Hij luister naar de verwarde man, heeft hem lief en brengt hem tot zichzelf.

Ligt daar ook niet de grote uitdaging voor onze gezagsdragers in wereld en kerk? Luister naar mensen, neem hen serieus, heb hen lief, plak er niet meteen een etiket op, maar breng hen tot zichzelf!

Amen.

Lattrop, 31 januari 2021,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman