Het is al weer een aantal weken geleden dat wij onze actie in de kerken hebben afgerond.
Wij hebben nu een overzicht van het resultaat.
Het was duidelijk dat de opbrengst m.b.t. het verzamelen van boodschappen in Ootmarsum, in vergelijking met voorgaande jaren flink was toegenomen.
Dit heeft duidelijk te maken noden als gevolg van Corona. Weliswaar werden kerken minder bezocht maar daarentegen was de afgifte op de pastorie een groot succes.
Ook werd door een aantal parochianen geld bijgevoegd dan wel overgemaakt op de bankrekening van de voedselbank om boodschappen te kopen. Voor heel Lumen Christi was dit ruim Euro 1000,–. Daarnaast werd ook ruimschoots gevolg gegeven aan onze oproep om DE koffie punten te doneren.
De voedselbank Oost Twente plaatste de oproep aan alle gezinnen en ook via het vrouwennetwerk in Oldenzaal, om DE punten te doneren in speciale boxen, die waren geplaatst in de supermarkten.
Het werd een groot succes en het resultaat van onze gehele DE actie was: 611.000 DE punten. Deze worden door Douwe Egberts omgezet in pakken koffie voor onze cliënten.
Wij zijn tevreden en kunnen ook langs deze weg onze cliënten hiervan laten profiteren.
Dank voor uw geweldige steun in deze.
We hopen in de toekomst opnieuw een beroep op u te mogen doen om mensen te helpen die het even wat minder hebben.

Mede namens Ben Hampsink van de voedselbank Oost Twente een welgemeend hartelijk dank.