Het tijdpad voor de verkiezing [ Meest Gastvrije Kerk ] is als gevolg van de crisis wat langer geworden. Wat betekent dat voor de verkiezingsbijeenkomst en voor het stemmen?

Verkiezingsbijeenkomst
De verkiezingsbijeenkomst zal op een later moment plaatsvinden.
Wanneer dat zal zijn, is nu nog moeilijk te zeggen. Wellicht een datum in het najaar. We ontvangen daarover zo spoedig mogelijk bericht, als de organisatie ook weet wat mogelijk is.

Stemmen
Het stemmen gaat dus ook na 1 mei door. Geef dat ook door via uw eigen kanalen. Hoe meer mensen stemmen, hoe meer ze betrokken raken bij Gastvrije Kerken. En daar gaat het toch om?! De organisatie is van plan dit te laten doorlopen tot 1 à 2 weken voor de verkiezing.
Er is dus nog even tijd om stemmen te winnen.
Mocht u derhalve nog niet hebben gestemd, ga dan naar de site www.gastvrijekerk.nl en breng uw stem uit op de Simon en Judaskerk te Ootmarsum. We gaan nog steeds voor een 1e plaats.