Vormelingendag vicariaat Deventer op 22 maart

Ook in 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht Vormelingendagen: op 15 maart in Amersfoort voor jongeren uit de vicariaten Utrecht en Arnhem en op 22 maart in Deventer (vicariaat Deventer). De dag is bedoeld voor jongeren die binnenkort beginnen met de voorbereiding op het H. Vormsel of daar al mee bezig zijn. Het thema van de Vormelingendag op 22 maart in Deventer is: KOM IN BEWEGING!

Lees hier meer