Op zaterdag 23 april hebben 23 kinderen uit groep 8 van de hulpbisschop Mgr. T. Hoogenboom het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het was een feestelijke gebedsviering en heel fijn dat er weer veel mensen in onze kerk samen waren. De voorbereiding tot het vormsel hebben de kinderen gedaan via het project ‘Vormselkracht’ onder begeleiding van hun ouders en vrijwilligers van de parochie.
Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen !

Voor volgend jaar is onze vormselwerkgroep nog op zoek naar enkele, nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij de voorbereidingen en organisatie van dit bijzondere sacrament voor de kinderen. Wil jij dat eventueel wel ? Neem even contact op met Henrieke of Carmen via mail: vormselstuurgroep@gmail.com