Van 19 tot en met 26 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden, die dit jaar als thema draagt: Inclusief samenleven. Een samenleving waarin ieder mensenleven gerespecteerd wordt en een volwaardige plek krijgt, is niet vanzelfsprekend. Over de hele wereld klinkt de roep om gerechtigheid, komen mensen in verzet omdat ze niet meetellen. We zien het in de Black Live Matters beweging, waarin mensen met een niet blanke huidskleur vragen om erkenning en gelijkwaardigheid. Dan spreken we niet over situaties buiten onze landsgrenzen of buiten Europa, ook in ons eigen land is die roep duidelijk hoorbaar. Het mag er niet toe doen, wie je bent, waar je vandaan komt, waar je roots liggen, of je man of vrouw bent, welk geloof of levensovertuiging je wel of niet aanhangt, of welke seksuele geaardheid je van binnen voelt. Uitsluiting, bevoordeling, het wij-zij-denken ontwricht een vreedzame, inclusieve samenleving, het slaat diepe wonden en trekt een zware wissel op de toekomst. In de Vredesweek worden we opgeroepen tot een inclusieve samenleving, een samenleving waarin elke mens meetelt en zichzelf mag zijn. Wij staan in deze multiculturele wereld voor de uitdaging om zonder vooroordeel naar de ander te kijken en te aanvaarden.

De parochie Lumen Christi en de Protestantse Gemeenten van Ootmarsum en Denekamp, trekken in de komende Vredesweek samen op, om naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth, een bijdrage te leveren aan de bewustwording en dichterbij brengen van de inclusieve samenleving. Zij geeft daar vorm aan door de week op zondag 19 september te openen met een fietstocht langs onze kerken en kapellen, waarbij er in elke kerk een activiteit aangeboden wordt. Er zijn twee mooie fietsroutes samengesteld, waarbij u kunt opstappen op elke locatie en zelf uw afstand en route kunt bepalen. De fietstocht draagt het thema: Te Hoap op pad, te hoap op ’t rad!

Op 26 september zal de Vredesweek worden afgesloten met een Oecumenische Dienst in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum, aanvang 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.

Wij hopen samen met u door: ontmoeting, op de fiets of bezinning en gebed, stil te staan en een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleven, waarin elk mensenleven telt en er toe doet!

Namens de pastores en predikanten,
Pastor Jan Kerkhof Jonkman

KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING VOOR DE DOOR ONS SAMENGESTELDE FIETSROUTES