Lumen Christi

Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe Site

Onze nieuwe Site is ontwikkeld uit de behoefte u nog beter te informeren over onze parochie. Door de technische ontwikkelingen, met name het gebruik van mobiele apparaten, en nieuwe trends op het gebied van website communicatie waren wij genoodzaakt grondige aanpassingen door te voeren.

We menen derhalve dat een korte uitleg hieronder over de opzet en gebruik van de site  niet schaadt. Veel plezier met de nieuwe Site.

Navigatie

De navigatie is overzichtelijker geworden. Er bevindt zich zowel boven als onder een menu-structuur waarbij die onderaan de pagina geheel is opengeklapt. U ziet daar in één oogopslag de gehele inhoud. Ook vanuit de pagina’s kunt u eenvoudig door de website navigeren. Als er slides  (grote afbeeldingen die vaak het scherm van links naar rechts vullen) worden getoond dan klikt u op de pijltjes naar rechts of links. Slides kunnen afbeeldingen zijn maar ook video’s.

i

Informatie

Alle informatie die betrekking heeft op de parochie vindt u onder Lumen Christi. Locatie gebonden informatie vindt u onder [Naar de 7 locaties]

We maken een onderscheid tussen informatie en nieuws. Nieuws heeft vaak een tijdelijk karakter waar informatie in de regel blijvend van aard is. Als zich bestaande informatie wijzigt zullen wij u daar d.m.v. nieuwsberichten op attenderen.

z

Nieuws uit de PAROCHIE

Dit is nieuws uit en voor de hele parochie. Door een overzichtelijke menu structuur, kleuren en navigatie vindt u dit nieuws nu op eenvoudige wijze. De overkoepelende nieuwsberichten hebben daarom ook betrekking op alle locaties.

We raden u aan deze nieuwsberichten regelmatig te bekijken. Ze worden gesorteerd op datum van berichtgeving.

y

Nieuws uit de LOCATIE

Hier betreft het nieuws wat puur deze locatie betreft. Is het nieuws eenmaal verouderd of niet meer actueel, dan wordt deze zolang het van waarde is opgeslagen in het Archief.

Tijdgebonden nieuws als evenementen of activiteiten, zullen automatisch uit de lijst verdwijnen als eenmaal de einddatum is bereikt.

Kleuren

Elke locatie heeft zijn specifieke kleur. Dat maakt de Site niet alleen levendiger maar ook makkelijker te navigeren

kleurenstaal

De grote vlakken of buttons hebben een promotioneel karakter en leiden met vaak slechts 1 klik naar het onderdeel of thema.

Links een button speciaal voor bijzondere activiteiten van het Huis van Spiritualiteit. De button in het midden attendeert op een bijzondere viering en leidt naar het complete vieringoverzicht. De button rechts leidt u naar het nieuws binnen de parochie gerubriceerd op locatie en gesorteerd op datum van invoer.

Voor de jongeren is er speciale aandacht. Op de website zullen wij de aandacht voor deze groep binnen onze parochie meer en meer intensiveren.

Weergave op PC of laptop

De website bekijken via de monitor van een computer of laptop en navigeren via een muis is nog steeds een hele gebruikelijke wijze. Het formaat en resolutie van de schermen zorgen voor de weergave van de site zoals u die ziet. De breedte van de site en de kleuren kunnen daarom per pc of laptop afwijken van elkaar. Onze Site is gemaakt voor de meest in gebruik zijnde standaard.

 

Weergave op mobiele apparaten zoals iPad's en smartphones

De weergave op mobiele apparaten is iets anders dan op een monitor. De Site past zich aan het formaat scherm aan, en de menustructuur is volgens de gebruikelijke standaard voor mobiele apparaten.  Hierdoor is de Site net zo toegankelijk als op een normale monitor en is de informatie ook op kleine schermen leesbaar. We raden u aan de Site op kleine displays in landscape mode te bekijken

 

Wat vindt u op de LOCATIE pagina’s?

De locatie pagina’s hebben allemaal dezelfde opzet. Standaard vindt u er de kerkbladen. Verder de contact informatie zoals telefoonnummers en e-mailadressen. De locatieraad en pastoraatgroep van de locatie met contact-data van de leden.

Ook vindt u er de Algemene Parochie Tarieven, de Kerkhof Tarieven en Reglementen voor de Begraafplaatsen met evt. aanpassingen voor de locatie.

Elke Locatie heeft zijn eigen contactformulier en uw bericht wordt via dat formulier dan ook alleen aan de betreffende locatie gestuurd. Het algemene contactformulier vindt u onder  het menu [Lumen Christi]

© Copyright Parochie Lumen Christi & Huis van Spiritualiteit.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op onze sites (www.parochielumenchristi.nl en www.huisvanspiritualiteit.nl) en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Parochie Lumen Christi of zijn gelicentieerd aan Parochie Lumen Christi.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Parochie Lumen Christi of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Parochie Lumen Christi”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Dit geldt dus ook voor content / afbeeldingen die aan Parochie Lumen Christi is gelicentieerd. Inbreuk op copyright / auteursrechten van derden kan dus door rechthebbenden ook buiten Parochie Lumen Christi om worden bestreden.