Jammer, na 15 jaar houdt de werkgroep Ziekenbezoek op te bestaan…..of toch niet? Een terugblik: in september 2004 zitten Nelleke Ruhe en Ida Hemmer bij elkaar om na overleg met pastoor Cornelissen en diaken Huitink te komen tot deze werkgroep. Het doel was en bleef: Vanuit de parochie betrokkenheid, meeleven en nabijheid tonen aan zieken en ouderen en hun huisgenoten; een arm om de schouder. In 2019 bestaat de groep inmiddels uit te weinig mensen om voortgang te garanderen: H. Bloemen, F. Kamphuis, R. Kamphuis en T. Roelofs. Vandaar dat zij hebben aangegeven zo niet door te kunnen. Verder werd het aantal bezoekjes ook steeds minder. Hartelijk dank voor jullie belangeloze inzet al die jaren!! Toch willen we een oproep plaatsen: wie wil het stokje overnemen? Een klein uurtje aandacht voor een zieke, een oudere. De werkgroepleden van het laatste uur willen hun ervaringen in deze graag delen.

Namens de Pastoraatsgroep,
Gerdi Beuvink, gerdibeuvink@gmail.com of 06-43898929