Het is al weer een jaar geleden dat wij met alle werkgroepen van de H.Jozef bij elkaar hebben gezeten. Daarom wil de pastoraatgroep graag een werkgroepenoverleg houden op woensdag 21 oktober. Aanvang 20.00 uur in het parochiecentrum. Ik heb geprobeerd om iedere werkgroep een uitnodiging te sturen, maar niet alle mailadressen kloppen meer. Hebt u geen uitnodiging ontvangen, dan is een afgevaardigde van uw werkgroep toch van harte welkom. We houden rekening met de coranaregels.

Namens de pastoraatgroep, Elly Schleiferboom