Naar aanleiding van een discussiestuk in 2016, van het parochiebestuur Lumen Christi, inzake het gebruik van de ruimte in onze kerk, zijn er vanuit de locatieraad, meerdere mogelijkheden bekeken en besproken.
Uiteindelijk is de beslissing genomen om niet de koepelkerk te gaan verkleinen, maar een glazen schuifwand aan te brengen tussen de koepelkerk en de oude kerk.
Dit plan is bouwkundig uitgewerkt en besproken met het parochiebestuur, het pastoresteam en alle werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap.
Van het Bisdom is goedkeuring voor de aanpassing ontvangen,

Naast de glazen wand als afscheiding, betekent dit ook dat er in de oude kerk een separate verwarming dient te worden aangebracht.
Verder zal er een doorbraak komen van de koepelkerk naar het parochie-centrum, achter in de koepelkerk bij de gedenkwand met kruisjes.
Zonder verder op dit moment in te gaan, op de lange en soms toch wel moeilijke weg, deze operatie daadwerkelijk ten uitvoer te mogen en te kunnen brengen, kunnen wij u mededelen dat hier nu, om in de spreek-woordelijke toepasselijke uitspraak te blijven: “de kogel door de kerk is”; we kunnen beginnen.

De werkzaamheden m.b.t. de doorbraak en de verwarming oude kerk, zullen in week 34, direct na de bouwvakvakantie, beginnen.
U zult kunnen begrijpen dat dit, zo links en rechts, enige ongemakken achter in de kerk met zich meebrengt. Hiervoor willen wij uw begrip vragen. Tijdelijk zullen ook nog enkele banken achter in de koepelkerk worden verwijderd. Verder zal er t.z.t. achter in de kerk nog een bord komen te hangen, waarop e.e.a. gedetailleerd zal worden weergegeven en toegelicht.

De locatieraad H. Nicolaas