Jaarlijks geven bijna alle parochianen van onze parochie een financiële bijdrage (Aktie Kerkbalans). Met deze financiële steun kunnen wij onze kerk en het kerkhof behouden voor onze geloofsgemeenschap. Maar ook wordt met dit geld de parochiegemeenschap in stand gehouden, waar onze (voor) ouders veel voor hebben gedaan om deze op te bouwen. En dit alles is belangrijk voor de leefbaarheid van jong en oud in ons dorp. Jaarlijks komen de vrijwilligers van onze parochiegemeenschap bij u langs om de envelop voor Aktie Kerkbalans af te geven om deze op een later moment weer op te halen. Deze werkwijze kost veel tijd en energie. Denk hierbij aan het drukken van de formulieren, het klaarmaken van de enveloppen, adresseren, het rondbrengen en ophalen van de formulieren en het invoeren van al die betalingsgegevens in het administratieve systeem van onze kerk. Daarom wijzigen wij met ingang van 2021 de inning van de kerkbijdragen. In 2021 ontvangt u wederom dezelfde envelop met een betalingsformulier voor uw kerkbijdrage. Middels dit formulier kunt u op 2 manieren uw kerkbijdrage overmaken: – automatische incasso tot wederopzegging – zelf het bedrag overmaken

A. Automatische incasso tot wederopzegging (nieuw) In 2021 wordt de automatische incasso verleend voor meerdere jaren (tot wederopzegging). Dit houdt in: u tekent in 2021 een automatische incasso met het door u gegeven bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks (medio mei) van uw bankrekening geïncasseerd door de penningmeester van de locatie. Wilt u het bedrag in de toekomst aanpassen/wijzigen/stopzetten, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw penningmeester. De penningmeester zal de automatische incasso dan aanpassen. Wanneer u vanaf 2021 via automatische incasso betaalt, ontvangt u daarna geen jaarlijkse envelop kerkbijdrage meer van ons.

B. Zelf over maken van uw kerkbijdrage:

Wanneer u de kerkbijdrage zelf wenst over te maken, blijft u dit ook doen in 2021. U ontvangt dan na 2021 WEL jaarlijks de envelop voor de kerkbijdrage.

Jaarlijkse begroting / financieel overzicht: De jaarlijkse begroting / financieel overzicht wordt bekend gemaakt via ons parochieblad. Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovenstaand, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de locatie.

Namens de locatieraad van de H. Jozefkerk te Noord Deurningen,

René Wessels, Penningmeester

T: 06-23222993 M: renewessels21@gmail.com