Jaarlijks geven bijna alle parochianen van onze parochie, een financiële bijdrage (Aktie Kerkbalans). Met deze financiële steun kunnen wij onze kerk en het kerkhof behouden voor onze geloofsgemeenschap. Maar ook wordt met dit geld de parochiegemeenschap in stand gehouden waar onze (voor) ouders veel voor hebben gedaan om deze op te bouwen. En dit alles is belangrijk voor de leefbaarheid van jong en oud in ons dorp. 8 Jaarlijks komen de vrijwilligers van onze parochiegemeenschap bij u langs om de envelop voor Aktie Kerkbalans af te geven om deze op een later moment weer op te halen. Deze werkwijze kost veel tijd en energie. Denk hierbij aan het drukken van de formulieren, het klaarmaken van de enveloppen, adresseren, het rondbrengen en ophalen van de formulieren en het invoeren van al die betalingsgegevens in het administratieve systeem van onze kerk. Daarom willen wij met ingang van 2022 de inning van de kerkbijdragen wijzigen. In 2022 ontvangt u wederom dezelfde envelop met een betalingsformulier voor uw kerkbijdrage. Met dit formulier kunt u op 2 manieren uw kerkbijdrage overmaken:

  • a: automatische incasso voor 5 jaar b. zelf het bedrag over maken A. Automatische incasso voor 5 jaar (nieuw) In 2022 wordt de automatische incasso verleend voor 5 jaar t/m 31 december 2026. Dit houdt in: U ondertekent in 2022 een automatische incasso met het door u gegeven bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks (medio mei) van uw bankrekening geïncasseerd door de penningmeester van de locatie. Deze automatische incasso geldt voor 5 jaar. Wilt u het bedrag binnen die 5 jaar aanpassen/wijzigen/stopzetten, dan kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met uw penningmeester. De penningmeester zal de automatische incasso dan stopzetten/aanpassen. Bij overlijden/verhuizen wordt de automatische incasso automatisch stopgezet. Wanneer u vanaf 2022 via automatische incasso betaald, ontvangt u daarna jaarlijks geen envelop “ kerkbijdrage” meer van ons.
  • b: Jaarlijks zelf over maken van uw kerkbijdrage: Wanneer u de kerkbijdrage zelf wenst over te maken, blijft u dit ook doen in 2022. U ontvangt dan na 2022 jaarlijks wel de envelop voor de kerkbijdrage. 9 Jaarlijkse begroting / financieel overzicht: De jaarlijkse begroting / financieel overzicht wordt bekend gemaakt via ons parochieblad. Wij rekenen op uw medewerking.
    Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovenstaand, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de locatie. Namens de locatieraad van de H. Jozef te Noord Deurningen, René Wessels Penningmeester GSM 06-23222993 /renewessels21@gmail.com