Het vertrek van pastoraal werker Leo Ros, met ingang van 1 juni aanstaande, vraagt om ingrijpende wijzigingen in het rooster van de weekendvieringen. Na overleg met alle locaties binnen onze parochie zijn we gekomen tot de volgende veranderingen.

Denekamp en Ootmarsum:
In Denekamp en Ootmarsum zal er met ingang van 1 juni aanstaande maar één viering zijn en wel op de zondagmorgen. Met ingang van 1 september is er één keer per maand een extra zaterdagavondviering, op de eerste zaterdag van de maand in Denekamp en de tweede zaterdag van de maand in Ootmarsum.

Beuningen, Noord Deurningen, Lattrop en Tilligte:
Om met het kleiner wordend pastoraal team de vieringen te kunnen blijven verzorgen en om ook te zorgen voor zoveel mogelijk eucharistievieringen in de kleinere locaties, zullen in twee locaties de vieringen op zaterdag om 18.00 uur aanvangen. Vanaf 1 september zal de zaterdagavondviering in Beuningen en Lattrop om 18.00 uur zijn, in Tilligte en Noord Deurningen blijft de tijd staan op 19.30 uur. Het is mogelijk dat, indien gewenst, deze tijden binnen deze locaties per jaar gewisseld kunnen worden.

De Lutte:
Voor De Lutte vinden er geen wijzigingen plaats.

Mocht er een opvolger komen voor pastoraal werker Leo Ros, dan blijft dit tijdschema van kracht. Het bisdom voert een beleid waarin de pastoraal werkers zich meer concentreren op pastorale zaken buiten de liturgie, zoals gemeenschapsopbouw, diaconie en catechese. De pastoraal werkers zullen derhalve dan ook minder zichtbaar kunnen zijn in de weekendliturgie.
Het pastoraal team hoopt op uw aller begrip en zal zich inspannen om samen met u te komen tot een zo verantwoord mogelijk verdeling en invulling van de weekendliturgie.

Het pastoraal team Lumen Christi