Voor de coronatijd bracht één der de pastores elke week een bezoek aan het ziekenhuis om de aangemelde parochianen te bezoeken. Sinds de coronatijd was dit niet meer mogelijk omdat er slechts beperkt bezoek van de naaste familie was toegestaan. Omdat deze regeling nog steeds van kracht is, zijn we niet in de gelegenheid om wekelijks een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. Graag zijn de pastores bereid op verzoek van de familie, en met toestemming van het ziekenhuis, een pastoraal bezoek te brengen aan onze zieke parochianen. Indien dit gewenst en op prijs gesteld wordt, kan de familie contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi ( tel. 0541 353551) of één der pastores rechtstreeks benaderen.

Pastoraal team Lumen Christi