U hoort er al maandenlang over, de mensen die ontkennen dat er in de wereld totaal geen coronavirus bestaat, telkens opnieuw protesteren ze in alle landen. De berichten over de coronacrisis vinden ze flauwekul, ze willen niet zien dat de ziekenhuizen vol liggen, de IC ,s een overbezetting hebben, dat artsen en verpleegkundigen tot het uiterste gaan om de juiste zorg te kunnen verlenen, met het gevaar dat ook deze zelf besmettingen oplopen. Zelfs wanneer ze zelf op de IC komen te liggen willen ze nog ontkennen dat het corona is. Nee ze lijken doof voor wat er om hen heen gebeurt, leven in hun eigen bubbel met hun eigen beeld van de werkelijkheid. Nee, geen vaccinatie, want daar kun je onvruchtbaar van worden. De regering maakt ons bang en wil haar macht over ons uitoefenen en neemt ons de vrijheid af.
Het lijken de opvolgers van de doven en blinden in onze dagen. Ook die lijkt van zichzelf te denken dat hij geen probleem heeft, anders was hij zelf wel naar Jezus gekomen. Dus moesten anderen hem ervan overtuigen naar de man te komen die hem de oren voor de werkelijkheid zou kunnen openen. Mocht hij leven in deze tijd, dan zou ook voor hem corona een fantasieverhaal van de wetenschappers en de overheid kunnen zijn.

Er lopen er nogal wat rond, de ontkenners van problemen waar we in onze tijd mee te maken hebben. Nee, we hebben helemaal geen klimaatcrisis, temperaturen op aarde zijn in de loop der schepping al vaker gewisseld van koud naar warm en omgekeerd en overstromingen zijn er ook altijd al geweest. Het lijkt alsof ze doof en blind zijn voor hetgeen wetenschappers ons dagelijks voorhouden omtrent de toestand van de aarde. Grote bosbranden, hittegolven, tornado ‘s , tropische stormen, smeltend poolijs, vernietiging van miljoenen hectare oerwoud, die ons de noodzakelijke zuurstof schenken om te kunnen leven.

En de schuld, zo verklaren integere wetenschappers, ligt bij de mens, in onze grenzeloze jacht naar rijkdom, waardoor we niet meer leven in harmonie met de natuur. We zijn onze grens overschreden en zijn op de stoel van de Schepper gaan zitten met de neiging ons zelf meer toe te kennen dan mogelijk en noodzakelijk is. Inmiddels is code Rood van toepassing op het leven op aarde, en dan weet je wel hoe laat het is.

Zo waarschuwde ons paus Franciscus al zes jaar geleden in zijn encycliek Laudato Si, naar het Loflied van de Schepping van Franciscus van Assisi, dat we de aarde en het leven moeten waarderen en beschermen. Hij heeft daarom de Eerste Zondag van september uitgeroepen tot Scheppingszondag! Meer dan ooit moeten we zijn oproep serieus nemen en is het noodzakelijk dat we onze levenshouding drastisch gaan veranderen. Doen we dat niet, dan zal dat voor de aarde en het voortbestaan van het menselijk leven catastrofaal zijn.

De evangelische boodschap is vandaag zeer actueel, de oproep van Jezus: Effata… ga open, zodat je hoort en ziet wat er om je heen gebeurt en handelt er naar. Ontken de problemen niet, problemen met jezelf, in je relatie, op je werk, met je medemensen, maar ook in de natuur en het milieu, doe er iets aan. En zeg niet: dat zijn mijn zaken niet, want als je mijn volgeling wilt zijn, dat kan en mag je nooit onverschillig zijn tegenover problemen die je tegenkomt in het leven. Zet je altijd in voor het goede! Ga dus open!

Lieve mensen, ooit was de aarde een mooi paradijs, laten wij ons best doen om het even mooi te laten blijven zoals God het geschapen heeft. En dat kan alleen als we in navolging van Franciscus van Assisi liefde hebben voor de natuur, liefde voor onze medemens en eerbied voor Schepper. Dan kan de schepping weer gaan bloeien, en zullen wij lachen en juichen, zoals klinkt in een bekend lied van Huub Oosterhuis. We hebben de aarde in bruikleen, laten we er alles aan doen om de krachten te bedwingen die het leven bedreigen. Amen.

Beuningen, 5 september 2021 , Scheppingszondag

Pastor Jan Kerkhof Jonkman