Jong Katholiek organiseert inspiratiedag over tiener- en jongerenwerk

Voor vrijwilligers, professionals, jongeren en ieder die actief is in het tiener- en jongerenwerk organiseert Jong Katholiek op 18 november een inspiratiedag. “Het wordt een dag om zelf inspiratie op te doen voor het vormgeven van het jongerenwerk binnen de eigen gemeenschap of parochie. Een dag om van elkaar te leren, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen,” aldus de organisatie.

De deelnemers denken deze dag na over wat discipel, leerling van Jezus zijn, in onze tijd betekent. Jong Katholiek: “Hoe werkte dat eigenlijk tussen Jezus en zijn leerlingen? En na Pinksteren tussen de leerlingen van Jezus en hun eigen leerlingen?”

Michel Remery en Tim Schilling
Eén de sprekers is Fr. Michel Remery, werkzaam voor CCEE, de Raad van Europese Bisschoppenconferenties en bekend van ‘Twitteren met GOD’. Hij vertelt over best practices in Europa. Dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) legt de focus op discipelschap anno nu en zal samen met andere sprekers een aantal concrete voorbeelden laten zien.

“Deze dag geeft nieuwe tools die het tiener- jongerenwerk in de eigen parochie duurzaam maken en de opbouw van de gemeenschap versterken,” zo verwacht Jong Katholiek.

Datum: Zaterdag 18 november
Tijd: Deur open vanaf 09.30 uur – Start: 10.00 uur – Einde: 15.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 in Utrecht (naast de H. Gerardus Majella kerk)
Aanmelden (verplicht): info@jongkatholiek.nl (Vóór 10 november in verband met reserveren lunch)
Entreekosten: Vrijwillige bijdrage

Kijk voor meer informatie op Jong Katholiek.

 

Kerstgala Utrecht

 

Het was vorig jaar een groot succes en daarom organiseert het JPU (Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht), op veler verzoek, op zaterdag 16 december wederom een spetterend kerstgala in de Utrechtse binnenstad. De avond begint om 19.45 uur met een Eucharistieviering in de kathedraal. Aansluitend gaat de feestzaal in het Bonifaciushuis open.

Voor wie?
Jongeren tussen 16-35 jaar

Wanneer?
Zaterdag 16 december vanaf 19.45 uur

Waar?
St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 / Bonifaciushuis, Nieuwe Gracht 61 te Utrecht

Dresscode:
Gala (heren: jasje-dasje, dames: jurk)

Kosten:
€ 7,50 p.p. (twee drankjes en hapjes inbegrepen)

Aanmelden:
via facebook Jong Aartsbisdom (max. 100 kaarten)

 

 

Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
– wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
– hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld
Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Met het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload.

R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT
Website Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK Nederland
contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Tel.: 06 24 955 899

Website bereikbaar via het Aartsbisdom

 

 

‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per 1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1 mei 2015 werd het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer werk te maken van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De campagne verwijst naar toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van organisaties direct aan de slag kunnen. Voor parochies is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige kerk’.

In de campagne staan 4 actiepunten centraal:
1) Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht voor onder meer vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking
2) Hanteer heldere omgangsregels
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de pastorale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en normen van deze gedragscode.
3) Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld voor zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
4) Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt problemen voorkomen.

Op de website van Lumen Christi vindt u informatie onder Diversen en dan Bisdom

Overige websites
www.maakereenpuntvan.nl
www.eenveiligekerk.nl
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl