Het pastoraal team van de parochie Lumen Christi

Th.H.P. Munsterhuis

Pastoor

van der Heydenstraat 1

7591 VL Denekamp

T.  06 53 16 35 63

t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman

Diaken

Palthestraat 15

7631 EP Ootmarsum

T.  06 57 64 52 45

j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven

Pastoraal werker

Oldenzaalsestraat 775

7524 AD Lonneker

T.  06 22 92 46 57

i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch - van Os

Pastoraal werker

Nicolaasplein 2

7591 MA Denekamp

T. 06 13 64 67 17

j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Pastorale nood

Vanaf 1 februari 2023 is de pastorale noodtelefoon (06 57940901) niet langer in gebruik. Voor ziekenzalving en ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders op deze website). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch bereikbaar tot 20.00u. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

 

Pastorale informatie

 Aandacht voor elkaar

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt met een pastor, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi of aan het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. U kunt deze weg ook bewandelen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou hebben van een pastor. Graag neemt dan een pastor contact op om thuis een bezoek te brengen.

Er is ook de mogelijkheid om bezoek te ontvangen van de leden van de werkgroep ziekenbezoek. Zij zijn voor deze taak toegerust en zetten zich met geloof en toewijding in voor de zieken in onze parochie.

Kerkelijk huwelijk

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk 3 maanden voor de huwelijksdatum aanvragen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Dit is i.v.m. de voorbereiding.

Ziekenbezoek pastores

Als u of een familielid bezoek van een pastor op prijs stelt tijdens ziekenhuisopname, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat van de parochie of aan het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Ziekenzalving – ziekenzegening

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi

Bij overlijden

Bij overlijden altijd contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van onze parochie.

Huisbezoek pastores ook in coronatijd

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt met een pastor dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi (tel. 0541-35 35 51 tijdens openingsuren 09:00 tot 11:30) of aan het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. U kunt deze weg ook bewandelen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou hebben van een pastor. Graag neemt dan een pastor contact op om thuis een bezoek te brengen.

De pastor, dag en nacht beschikbaar?

Het pastorale team wil, ondanks de afname van het aantal pastores, beschikbaar blijven voor pastorale zorg bij een naderend levenseinde. Gezien de omvang van onze parochie kan het zijn dat er niet direct een lid van het pastorale team beschikbaar is. We herhalen daarom graag een oproep in dit locatieblad om bij ernstige levensbedreigende ziekte, al eerder om een pastor te vragen. Dan kan de zieke de zalving /zegening waarschijnlijk ook nog bewust meemaken. Ons verzoek is dan ook om dat niet op de laatste dag aan te laten komen, al zijn er uiteraard soms omstandigheden die zich plotseling aandienen.

Overdag (maandag t/m vrijdag) kan een afspraak worden gemaakt via het secretariaat/ Renilde Heinink van onze parochie Lumen Christi; 0541 – 35 35 51 tussen 09.00 en 12.00 uur. Dat nummer staat doorgaans ook in uw locatieblad.

Op andere tijden is er een pastor bereikbaar op het pastorale noodnummer 06 – 57 94 09 01.
Uw parochiebestuur en het pastorale team wil bovengenoemde pastorale zorg graag garanderen maar, gelet op bovenstaande, zijn de pastores daartoe voortaan beschikbaar van 08.00 tot 20.00 uur (al blijven er uitzonderingen mogelijk in geval zich een levensbedreigende situatie plotseling aandient en er niet eerder een zalving in een gemeenschappelijke viering heeft plaatsgevonden).

© 2014 – 2023 Parochie Lumen Christi – Alle rechten voorbehouden
Afbeeldingen en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke makers