Gecombineerde Kinderkerk kerstbijeenkomst en Adventstocht

22 december, aanvang: 18.30 uur, Plaats: St. Plechelmuskerk De Lutte

Het kerstfeest is een familiefeest met aandacht voor jong en oud. Zoals gebruikelijk heeft de St. Plechelmuskerk in De Lutte ook aandacht voor jong en oud met kerst. Speciaal voor de kinderen is er op 22 december om 18.30 uur de combinatie van Adventstocht en Kinderkerk kerstbijeenkomst.
We beginnen om 18.30 in de kerk. Met medewerking van kinderen beelden we daar het begin van het kerstverhaal uit. Jozef en Maria, engeltjes, de herders met hun schapen zijn dan aanwezig. En natuurlijk horen daar ook de bekende kerstliedjes bij. Het jeugdorkest van de harmonie zorgt dan voor muzikale noot.
Na de collecte gaan we met z’n allen naar buiten om de kerstsfeer nog beter te voelen. Tijdens een rondje om de kerk en door het kerkenbos komen we onder andere echte schapen tegen die samen met hun herders aan het grazen zijn. Maar ook Jozef en Maria zijn van de partij. Net als andere jaren is het buiten sfeervol verlicht met vele kaarsen. Om ongeveer 19.30 uur zijn we terug in de kerk waar we het kerstkindje kunnen vinden.
Als afsluiting is er chocolademelk en ranja.


In onze parochie Lumen Christi wordt in elke geloofsgemeenschap wekelijks 1 of 2 keer gevierd: Op zaterdagavond en/of op zondagmorgen. Meestal hebben deze vieringen een traditioneel karakter en zien we maar weinig (jonge) gezinnen.

Gelukkig kennen al onze geloofsgemeenschappen gezinsvieringen. Dit zijn vaak eucharistievieringen of woord- en communievieringen waar een jeugdkoor, tienerkoor of themakoor zingt. Kinderen kunnen meestal actief aan deze vieringen meedoen. Deze vieringen worden voorbereid door onze gezinsviering- werkgroepen.
Ook kennen we steeds meer andere vieringen voor kinderen en het hele gezin: Zo zijn er speciale vieringen rond thema’s als dierendag en Franciscus, Sint Maarten, advent, kerst, palmpasen, Sinterklaas. Maar ook vieringen met een actueel thema (b.v. pesten op school of een inzamelingsactie voor een goed doel). Vaak zijn dit korte vieringen met een heel nieuwe opzet. We zien in onze parochie dat kinderen en ouders hier graag komen.
Op deze webpagina vinden jullie vieringen speciaal voor kinderen en gezinnen.

IEDEREEN IS ALTIJD VAN HARTE WELKOM!