Welkom op de locatie Ootmarsum

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

 

't Preaksteulke

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Kerkplein 3
7631 EV OOTMARSUM

ma-do-vr
09.00 – 11.00 uur

 

Contactgegevens

 

T. 0541 – 29 29 91

@: ootmarsum@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

 

Bank (IBAN)

Alleen voor Actie Kerkbalans
NL 50 RABO 0140 198 687

Overige bankzaken
NL 56 RABO 0140 100 512

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad.

Henk Eertman

Voorzitter - Secretaris

 

Oldenzaalsestraat 16

7631 CV Ootmarsum

T. 06 17 68 26 04

henk-eertman@kpnplanet.nl

 

Frans Lansink

Penningmeester

 
 

T. 06 25 33 23 21

frans@fl321.nl

 

Herman Bossink

Gebouwen

 
 

Bodelswingstraat 13

7631 JL Ootmarsum

T. 06 22 90 36 90

hbossink@kpnmail.nl

 

Jan Bank

Lid

 
 

T. 06 38 42 85 78

janbank1956@gmail.com

 

Wim Veldhuis

Lid

 
 

T. 06 16 05 11 52

appelvink7@gmail.com

 

Pastoraatsgroep locatie Ootmarsum
Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep het “oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich in pastorale nood ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

PASTORAATSGROEP OOTMARSUM Sinds januari 2010 zijn er nieuwe structuren in de parochie Lumen Christi. Eén daarvan is dat er per geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep in het leven is geroepen. Het aartsbisdom reikt daarmee een nieuwe vorm van nabijheid aan tussen de plaatselijke geloofsgemeenschap en het pastoresteam. Doel daarvan is om een soort klankbord te zijn voor de gelovigen naar de werkgroep voor wat betreft het reilen en zeilen in die geloofsgemeenschap. Letterlijk is de opdracht voor de pastoraatsgroep om ‘oog en oor’ te zijn met de bedoeling om aanspreekpunt te zijn voor pastorale vragen, opmerkingen, en zaken die dat vereisen door te sluizen naar het pastores team, dat door het grotere werk gebied meer op afstand is komen te staan. Als individuele gelovige leven er wellicht diverse pastorale vragen of verlangens. Deze kunt u rechtstreeks bij de pastoraatsgroep neerleggen. Vanaf nú staan de leden van de pastoraatsgroep ook in ‘t Preaksteulke vermeld en kunt u hen voor uw noden, wensen en signalen benaderen. Zij op hun beurt zullen die dan doorgeven aan het pastores team. De locatieraad

Leden pastoraatsgroep

naamtelefoonemailfunctie
Paulien Eertmanpgameertman@gmail.comvoorzitter
Ria Bossink-Lohuis0541 - 29 24 00tonnieria@hotmail.comHuize Franciscus
Suzan Broekhuis0541 - 29 39 76susanbroekhuis@gmail.comkatechese
Marieke Brunninkhuis0541 - 29 48 10mariekestoolhuis@hotmail.comkatechese
Ursula Hesselinku.hesselink@hotmail.com
Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Kerkhof Tarieven

Grafrechten urnen in kerk Ootmarsum (5 jaar) bedraagt   260,- euro

Verlenging grafrechten urnen in kerk Ootmarsum (5 jaar) 260,- euro

Historie Ootmarsum
Toen bisschop Radboud in 917 in Ootmarsum stierf stond er reeds een klein bedehuis.

De huidige kerk werd gebouwd tussen 1196 en 1500 en liep in de eerste twee eeuwen daarna de grootste schade op. In 1665 zijn zowel kerk als toren zwaar beschadigd.

In 1801 en 1802 werd kerk hersteld. In 1839 werd de kerktoren gesloopt.

In 1968 – 1973 vond een grote restauratie plaats. Bij deze restauratie werden bij opgravingen aan de zuidzijde van de kerk boomkistgraven gevonden. Deze boomkistgraven kwamen in de achtste eeuw in gebruik.

De laatste restauratie vond plaats in de periode 2003 – 2007. In die periode is ook het beroemde Epmannorgel uit 1814 grondig gerestaureerd.

De kerk bevat diverse historische kunstschatten.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Ootmarsum

GAAT U AKKOORD MET VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

7 + 3 =