Presentatie van pastor José van den Bosch op vrijdag 6 september

Presentatie nieuwe pastoraal werkster José van den Bosch in Lumen Christi.

Na het vertrek van pastoraal werker Leo Ros heeft het Aartsbisdom Utrecht voorzien in de ontstane vacature door de benoeming van pastoraal werkster José van den Bosch. José was tot op heden lid van het pastoraal team van de parochies H. Marcellinus en St. Joris, waar zij zeven jaar heeft gewerkt.
Het bestuur en het pastoraal team van Lumen Christi zijn verheugd met de komst van het nieuwe teamlid.

De presentatie van pastor José van den Bosch in onze parochie zal plaatsvinden op vrijdag 6 september a.s. in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.   Vicaris Cornelissen gaat voor in de vesperviering. De aanvang van de viering is om 19.00 uur en het koor Stem en Klank verzorgt de zang.
Na afloop is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastoraal werkster onder het genot van een kopje koffie/thee achter in de kerk. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd.

Parochiebestuur en pastoraal team Lumen Christi

 


Twentse eucharistieviering bij de boer

In de locatie Noord Deurningen is een werkgroep al wekenlang druk bezig, om een gezongen eucharistieviering in het Twents te organiseren.

Het thema van de viering is: “Daanksweard veur de oogst”.

Deze viering wordt gehouden op zondag 15 september bij Erve Kuiper. (De IJskuip)
Aanvang 9.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Bij mooi weer wordt dit een openluchtviering. Bij slecht weer kunnen we naar binnen. Na afloop wordt u een kopje koffie/thee aangeboden. Voor de kinderen is er ranja.

Deze viering is een voorbereiding op de oogst-dankviering van zaterdag 21 september. Die wordt gehouden in de prachtig versierde H. Jozefkerk.

 


Uitnodiging

Wij nodigen iedereen uit voor de gezinsviering op zaterdag 31 augustus a.s. om 18.00 uur.
Het thema van deze viering is: “Blijf Jezelf”.
We danken God voor de fijne vakantietijd en willen bidden voor een fris nieuw school/werkjaar.
Pastor Schraven zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang verzorgen.

We hopen velen van jullie deze avond te mogen begroeten.
Tot dan!

Werkgroep gezinsviering

 


MIVA kerkcollecte 2019 vraagt aandacht voor meisjes in Kameroen

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.
De bestemming van Zuster Clementine
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders, zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.
Vaardigheden geven meisjes een toekomst
De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaar-digheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt zuster Clementine deze meisjes op. Ze krijgen naailes, computerles of leren het kappersvak. Dankzij zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.
Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.
Marvelous kan nu staan!
De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen.
Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.
Over MIVA In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatie-middelen.
Meer informatie Kijk op www.miva.nl/collecte-2019

In de vieringen in het weekend van 24 en 25 augustus is de 2de collecte hiervoor bestemd!

 


Persbericht Oecumenische Oogstdankdienst op 1 september 2019

Op zondag 1 september 2019 zal er een oecumenische oogstdankdienst gehouden worden op het erf van de familie Rolink, Lutterzandweg 11, 7587 LH De Lutte.

Deze dienst wordt georganiseerd op initiatief van LTO Noord en Zij-Actief afdelingen Losser, De Lutte en Beuningen. Aan de voorbereiding van de dienst werken de katholieke geloofsgemeenschappen van Losser, De Lutte en Beuningen en de Protestantse Gemeente Losser mee.

Voorgangers in deze dienst zijn: pastor Ingrid Schraven en dominee Hennie Marsman. Het Plechelmuskoor uit De Lutte verleent haar muzikale medewerking. Voor de kinderen is er kinderkerk. Door de dames van Zij-Actief wordt de aankleding van het erf verzorgd.

Het thema van de dienst is: “” Land van melk en honing””. De collecte is bestemd voor de Voedselbank.

De oecumenische oogstdankdienst begint om 10.30 uur. Hierdoor vervallen de zondagse kerkdiensten in de katholieke kerk van De Lutte en in de protestantse kerk van Losser.

De dienst vindt plaats in de open lucht. Bij regen wijken we uit naar de kapschuur. Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie met een boterham met ei. Ook kunt u het bedrijf van de familie Rolink bezichtigen. U bent allen van harte welkom.

Namens de deelnemende organisaties:
LTO – Tine Welman
Zij-Actief – Ans van Langen
Katholieke geloofsgemeenschappen – pastor Ingrid Schraven
Protestantse Gemeente Losser – ds. Hennie Marsman


Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag in Ootmarsum

Kom je ook een zo’n mooie houten kralenslinger maken met het verhaal over de Veertig dagen tot Pasen. We vertellen een mooi verhaal en zingen een lied en steken een kaars aan.

Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag 2019

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.