Pasen 2019

14 april Palmzondag om 10.30 uur komen de kinderen in een viering bijeen om aansluitend om 11.00 uur samen met de Plechelmusharmonie de Palmpasen-optocht te lopen. Voorganger is pastoraal werker Ingrid Schraven.

Witte Donderdag is er ’s avonds om 19.00 uur een Vesperviering waarin pastor Kerkhof jonkman voorgaat.

Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur wordt langs de Staties in de kerk de Kruisweg gelopen.

DE VOORSTELLING OVER PONTIUS PILATUS OM 20.00 uur KOMT TE VERVALLEN !!
’s Avonds om 20.00 uur is er een uitvoering door Theatergroep HENS met het verhaal over Pontius Pilatus. Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als ordebewaker van Judea en de man die Jezus heeft veroordeelt. Als blijkt dat het lichaam van Jezus verdwenen is uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en doet nauwkeurig onderzoek. We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid.
Theater HENS maakt voorstellingen waarbij bekende historische Bijbelverhalen een geheel nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering worden onderstreept door verrassende muziek. Wij zijn erg blij dat zij deze voorstelling in De Lutte komen uitvoeren. Kaartjes kunt u kopen via de website van Theater Hens, maar ook in de voorverkoop bij het secretariaat van de Plechelmuskerk en de VVV De Lutte.
Kosten zijn 10 euro per kaartje.

Paaszaterdag 20 april om 19.00 uur is de Paaswake waar Pastor Jacobs en pastoraal werker Leo Ros voorganger zijn.

Zondag 1e Paasdag is er om 9.00 uur een communieviering met pastoraal werker Ingrid Schraven als voorganger. Tijdens alle vieringen zingt het Plechelmuskoor.
’s Avonds om 20.00 uur komen de kinderen samen in de kerk om vervolgens met pastoraal werker Leo Ros in lampionoptocht naar het Paasvuur te gaan om dat te ontsteken.De werkgroep liturgie nodigt u van harte uit voor alle of een van bovenstaande vieringen en wenst u allen een gezegend en vrolijk Pasen.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Lithurgie

 


Paaszondag

De plechtige Hoogmis van het Hoogfeest van Pasen zal muzikaal omlijst worden door het St. Nicolaaskoor. Met wisselende gregoriaanse gezangen, de feestelijke mis ‘Cum Jubilo’ van dirigent Herman Dissel en o.a. het ‘Halleluja’ van Händel wordt dit een waardige Paasviering die afgesloten wordt met het Denekampse Paaslied Heden is de grootste dag.
‘s Middags om 15.00 uur het traditionele Paaslof waarin wederom het ‘Halleluja’ van Handel zal klinken het ‘Ave Verum’ van Mozart en het ‘Regina Ceali’ van Lotti. U allen een Zalig Pasen toegewenst.

 


Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag in Ootmarsum

Kom je ook een zo’n mooie houten kralenslinger maken met het verhaal over de Veertig dagen tot Pasen. We vertellen een mooi verhaal en zingen een lied en steken een kaars aan.

Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag 2019

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.