Gezinsviering Ootmarsum

Hallo allemaal,
Op zaterdag 22 juni om 18:00 uur is er een gezinsviering in de buitenlucht! Het thema van deze viering is bos / natuur.
Daarom is deze viering niet in de kerk maar in het bos op het erf van Hoeve Springendal.
Het belooft een bijzondere viering te worden!
Het kinderkoor zingt mooie liedjes en voor de vormelingen en communicanten is een actieve rol weggelegd.
Graag tot ziens!
Werkgroep gezinsvieringen

Voor deze viering zijn wij op zoek naar communicanten en vormelingen die een bijdrage aan deze viering willen leveren.

Aanmelden kan via: mariekestoolhuis@hotmail.com of persoonlijk bij een lid van de werkgroep.

Bij droog weer op het erf, bij regen in de kerk.
Volg vanaf Ootmarsum de borden richting Hoeve Springendal, (Brunninkhuisweg 3 in Hezingen) ongeveer 5 km buiten Ootmarsum.
U kunt bij de Hoeve op de parkeerplaats parkeren. Of u komt met de fiets via de Blauweweg zodat u door het Springendal kunt fietsen.

 


Een bijzondere viering!

Op 22 juni a.s. vindt een bijzondere viering in de kerk in Beuningen plaats i.v.m. het 40 jarig bestaan van het themakoor en het 25-jarig jubileum van haar dirigente Ursula Hesselink.
In de afgelopen 40 jaar heeft het koor uiteraard veel veranderingen ondergaan. Van een 30-tal koorleden in haar gloriedagen bestaat het koor op dit moment uit 15 zangers en zangeressen. Het koor is aan de kerk verbonden en verzorgt afwisselend met het dames-en herenkoor de vieringen waaronder ook uitvaart- en huwelijksmissen. De Nederlands- en Engelstalige nummers van het themakoor worden in 3 of 4 partijen gezongen en zijn vaak een vertaling van bekende nummers.
Het themakoor staat dit jaar 25 jaar onder leiding van Ursula Hesselink. Een prachtige gelegenheid om aan beide jubilea tijdens de gezinsviering op 22 juni extra aandacht te besteden! Inmiddels is Ursula ook al een aantal jaren dirigente van het dames-en herenkoor.
Oud-koorleden zijn uitgenodigd om deze viering, met het toepasselijke thema “Daar zit muziek in,” mee te zingen. Vooraf zullen zij de gelegenheid hebben om 2 repetities bij te wonen en wel op 10 en 17 juni. Het koor hoopt dat zich veel oud-koorleden zullen aanmelden op het volgende e-mailadres: fam.boerkamp@outlook.com.
Na afloop van de feestelijke gezinsviering worden alle aanwezigen uitgenodigd om achter in de kerk de jubilarissen te feliciteren onder het genot van een kop koffie met iets lekkers erbij.
Mocht iemand interesse hebben om lid te worden dan ben je van harte welkom! De repetitie is elke maandagavond van 20:30 tot 21:30 uur in de kerk


Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag in Ootmarsum

Kom je ook een zo’n mooie houten kralenslinger maken met het verhaal over de Veertig dagen tot Pasen. We vertellen een mooi verhaal en zingen een lied en steken een kaars aan.

Aankondiging Kinderkerk Paaszaterdag 2019

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.