GEZINSVIERING KERST

Noteer alvast in de agenda:

GEZINSVIERING KERST

24 december 17.00 uur

voorganger: Pastor José van den Bosch
m.m.v. kinderkoor o.l.v. Karel Tijhuis


Vieringen met kerstmis De Lutte

21 december : kinderkerk gecombineerd met adventstocht
24 december : 18.30 uur kinderkerstviering
24 december : 21.30 uur kerstnachtmis
25 december : 09.00 uur plechtige hoogmis


Adventstocht in De Lutte

Op zaterdag 21 dec wordt weer de Adventstocht gelopen. Start is vanaf 18.30 uur buiten bij de Plechelmuskerk in de Lutte. De route rond de kerk en het Kerkenbos is mooi verlicht met waxinelichtjes, vuurkorven en fakkels. Onderweg worden er tafereeltjes opgevoerd deel uitmakend van het Kerstverhaal. Zo zijn er levende schapen met hun herders, Maria gaat zittend op een echte ezel met Jozef op pad. Onderweg wordt de herberg aan gedaan maar waar geen plaats was voor hen. De tocht leidt uiteindelijk de warme kerk in waar het jeugdorkest toepasselijke liederen speelt. Hiervan kan men genieten onder het genot van een lekkere warme kop chocolademelk.

Het meedoen is gratis maar een gepaste financiële bijdrage wordt erg op prijs gesteld.

Werkgroep Adventstocht Plechelmuskerk de Lutte

 

 


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.