Vieringen

Via de KERK TV op deze website zijn LIVE te volgen:
De gebedsdienst zondagmorgen om 9.00 uur.
De eucharistie-viering op de woensdagmorgen om 10 uur.
Ook voor herhalingen van deze vieringen gaat u naar KERK TV

Vieringen in de Goede week en Pasen
Palmpasen zondag 5 april, 9.00u Gebedsviering met palmwijding, Intocht en bevrijding
Witte Donderdag 9 april, 19.00u Eucharistieviering
Goede Vrijdag 10 april, 15.00u Meditatieve kruiswegviering

Paaswake
zaterdag 11 april, 19.00u Gebedsviering met zegening Paaskaarsen en wijwater

Pasen
zondag 12 april, 9.00u Eucharistieviering

In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers.
Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
Indien U graag een speciale intentie of voorbede uitgesproken wilt hebben, kunt U die inleveren via mail, telefoon of brievenbus van het parochiesecretariaat.
Alle opgegeven misintenties, zullen tijdens deze viering van heel Lumen Christi gelezen worden.

Alle vieringen kunt u via KERK TV nog eens terugkijken.

Vanaf maandag 23 maart zal elke dag een gebed of meditatie geplaatst worden onder DAGELIJKS GEBED op deze website