Locatie nieuws

Jaarlijkse parochieavond
Graag nodigen we iedereen uit voor de jaarlijkse parochieavond op donderdag
25 oktober a.s. om 20.00 uur in `het Sterrebos`. We hopen op een mooie opkomst! Agenda volgt in het volgende parochieblad!

Viering tent dorpsfeest
Wat een prachtig begin van de zondagmorgen!
Een viering, nu eens niet in de kerk, maar in de tent.

Vele Beuningers hadden de moeite genomen om voorafgaand aan de koffie en “heel Beuningen bakt” eerst de viering te bezoeken.
Het themakoor had een mooie viering samengesteld met als thema: verbinding.
We hebben geluisterd naar prachtige liederen en inspirerende teksten.
Zeker voor herhaling vatbaar.

De locatieraad

 


Ootmarsum - Uitnodiging voor de H.H. Simon en Judasviering

U wordt van harte uitgenodigd om zondag 28 oktober om 9.00 uur in onze kerk het feest van onze patroonheiligen te vieren, de HH Simon en Judas. Het is voor het eerst dat we specifieke aandacht vragen voor ‘onze’ heiligen. Het ligt in de bedoeling dit jaarlijks te gaan doen in het laatste weekend van oktober. De Allerheiligenviering komt daarmee te vervallen. Het wordt een feestelijke viering waaraan alle 4 koren, het Themakoor, het Kinderkoor, het Dameskoor Stem en Klank en het Herenkoor, medewerking verlenen. Ieder koor zingt uit eigen repertoire en zullen daarnaast, samen met ons gelovigen, de viering ondersteunen met samenzang. Het is een vreugdevolle bijeenkomst en wordt heel bijzonder als wij met zoveel mogelijk parochianen samenkomen en deel nemen. Het kerkzijn wordt in deze tijd anders beleefd dan vroeger. Op momenten als deze kunnen we elkaar bemoedigen, gewoon door er te zijn, en te laten zien dat onze betrokkenheid op elkaar en onze geloofsgemeenschap nog wel degelijk aanwezig is. Samen kunnen we er een warme bijeenkomst van maken. Er is dan ook veel tijd en moeite besteed om er een sfeervolle viering van te maken. Dit jaar zal pastoor Munsterhuis voorgaan.

Na afloop is er gelegenheid om tijdens een kopje koffie/thee, na te praten en elkaar te ontmoeten, achter in de kerk. Van harte hopen we elkaar te zien.

De locatieraad en Pastoraatsgroep locatie Ootmarsum

 


UITNODIGING HUBERTUSVIERING

De zorg voor plant en dier is de jagers en natuurbeschermer altijd zeer ter harte gegaan. Toch blijft het goed om onze plaats in het natuurgebeuren steeds opnieuw te overdenken. De herfst -voor velen de oogsttijd- is daar een geschikte tijd voor. Daarom is het goed de Hubertus-gedachte middels de HUBERTUSVIERING in ere te houden.
ZONDAG 4 NOVEMBER OM 10.00 UUR IN de H.H. SIMON EN JUDAS KERK VAN LATTROP-BREKLENKAMP
Thema: ZORG VOOR HEEL DE SCHEPPING

Aan deze Hubertusviering werken mee:
Pastoor T. Munsterhuis
Jagdhornbläsergruppe Hegewald uit Nordhorn
Dames- en Herenkoor
Kerkversieringsgroep Lattrop-Breklenkamp
Medewerkers Hubertusviering

Na afloop van de viering is er voor een ieder een kopje koffie/thee met krentenwegge. (Aan de kinderen wordt ook gedacht).
Honden zijn uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid om Uw hond te laten zegenen


Onze Vader krijgt nieuwe versie

Het zal even wennen want het Onze Vader krijgt een ‘update’. De nieuwe vertaling van het gebed wordt 27 november, komende advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk in het Nederlands taalgebied, zowel in Nederland als in België.

Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. De Hollandse en de Belgische woordkeuze liep uiteen, zodat er twee katholieke, Nederlandstalige versies waren. Over de juiste versie van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen uit de Vlaamse en de Nederlandse versie één gebed gemaakt.
Zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, als ook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben hier hun goedkeuring verleend.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden’, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De nieuwe versie luidt:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Vanaf Christus Koning kunt u achter in onze kerken geplastificeerde gebedskaartjes krijgen. De koren en allen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de liturgie hebben materiaal toegezonden gekregen.