Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is in de Rooms Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst deelneemt aan het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent dankzeggen aan God. We noemen de Eucharistieviering ook wel Maaltijd van de Heer. Want het gaat om het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen op de avond voor zijn lijden en dood.

Tot de kern van de Eucharistieviering behoren brood en wijn die door de woorden van Jezus Christus, herhaald door de priester, worden tot Lichaam en Bloed van Christus. We vieren de Eucharistie steeds weer omdat Jezus dat van ons vraagt, zodat we met Hem verbonden blijven en blijven denken aan wat Hij heeft gedaan.

De eerste communie maakt deel uit van de zogenaamde initiatiesacramenten; Doop, Eucharistie (de communie) en Vormsel. Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. De ‘eerste heilige communie’ is dus de eerste keer, dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen meestal deel aan de eerste communie wanneer ze, zoals dat zo mooi heet, tot de jaren van het verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school, bij gastgezinnen en in de Kerk catechese (les) krijgen over Jezus en de Eucharistie. Wil je deelnemen aan de eerste heilige communie dan moet je wel eerst gedoopt zijn. Je kunt ook op latere leeftijd je eerste communie doen.

Hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke Eucharistieviering. De eerste communicanten zijn nauw betrokken bij deze Eucharistieviering, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, bij lezingen en gebeden, in zang, of in het aandragen van de gaven van brood en wijn. Vanaf nu mag je telkens deelnemen aan de communie.

Tijdens de voorbereiding op de eerste heilige communie werken we met een communieproject dat hiervoor speciaal is samengesteld en dat de kinderen zowel leert over wat de communie is als aansluit bij hun ervaringswereld. Een deel van de voorbereiding vindt plaats in kleine groepjes die begeleid worden door gastouders (de kindermiddagen). Voor de gastouders is daarbij een handleiding beschikbaar, waarin uitgewerkt is hoe de verschillende thema’s behandeld kunnen worden. De kinderen werken in een werkmap. Daarnaast worden de kinderen in een aantal bijeenkomsten in de kerk door pastores en leden van de werkgroepen wegwijs gemaakt in de rituelen, het gebouw en de heilige mis.

Naast de voorbereiding in kleine groepjes bij gastouders en de bijeenkomsten in de kerk, wordt van u als ouder gevraagd om thuis een paar keer samen met uw kind een opdracht te doen. U ontvangt daarbij ook de handleiding en daarnaast een boekje waarmee u uw eigen kennis weer op kunt frissen.

OPGAVE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

U kunt het formulier printen en vervolgens invullen en afleveren bij het secretariaat.

U kunt het ingevulde formulier ook scannen en bijvoegen in een e-mail aan het secretariaat.

( Buiten het handmatig invullen kunt u het formulier ook digitaal bewerken als daarvoor de geschikte applicaties op uw PC zijn geïnstalleerd )