Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is in de Rooms Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst deelneemt aan het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent dankzeggen aan God. We noemen de Eucharistieviering ook wel Maaltijd van de Heer. Want het gaat om het laatste avondmaal van de Heer Jezus met zijn leerlingen op de avond voor zijn lijden en dood. Tot de kern van de Eucharistieviering behoren brood en wijn die door de woorden van Jezus Christus, herhaald door de priester, worden tot Lichaam en Bloed van Christus. We vieren de Eucharistie steeds weer omdat Jezus dat van ons vraagt, zodat we met Hem verbonden blijven en blijven denken aan wat Hij heeft gedaan.

De eerste communie maakt deel uit van de zogenaamde initiatiesacramenten; Doop, Eucharistie (eerste communie) en Vormsel.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen meestal deel aan de eerste communie wanneer ze, zoals dat zo mooi heet, tot de jaren van het verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school, bij gastgezinnen en in de Kerk catechese (les) krijgen over Jezus en de Eucharistie. Wil je deelnemen aan de eerste heilige communie dan moet je wel eerst gedoopt zijn. Je kunt ook op latere leeftijd je eerste communie doen.

Hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke Eucharistieviering. De eerste communicanten zijn nauw betrokken bij deze Eucharistieviering, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, bij lezingen en gebeden, in zang, of in het aandragen van de gaven van brood en wijn. Vanaf nu mag je telkens deelnemen aan de communie.

Beste ouders/verzorgers,

U kunt uw kinderen nu aanmelden voor de 1e Heilige Communie in 2019. Indien u een kind heeft op het speciaal onderwijs of elders en u wilt dat uw zoon of dochter meedoet met de voorbereidingen en het sacrament krijgt toegediend, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Bijdrage 1e Heilige Communie bedraagt 20 Euro

Adres van het secretariaat en mailadres van de locaties

Roosters voor de Heilige Communie 2019   
TYPE ROOSTER - LOCATIE / SCHOLENDATUMTIJDSTIPWAAR
Informatie-avond en evt rondleiding door pastor Schraven
Alexanderschool Denekamp10-dec20:00kerk
Zevenster Denekamp10-dec20:00kerk
Veldkampschool Denekamp10-dec20:00kerk
Kingschool Denekampxxxxx
Noord-Deurningen samen met Beuningen26-nov20:00kerk in Noord Deurningen
Beuningen samen met Noord Deurningen26-nov20:00kerk in Noord Deurningen
Tilligte samen met Lattrop19-nov20:00school Tilligte
Lattrop samen met Tilligte19-nov20:00school Tilligte
Ootmarsum + Agelo12-nov20:00kerk
De Lutte5-nov20:00kerk
Presentatievieringnog niet bekend
Alexanderschool Denekamp
Zevenster Denekamp
Veldkampschool Denekamp
Kingschool Denekamp
Noord-Deurningen
Tilligte
Ootmarsum + Agelo
Beuningen
De Lutte
Lattrop
Datum 1e H. Communie 2019
Alexanderschool Denekamp19-mei09:00 of 11:00 uur
Zevenster Denekamp19-mei09:00 of 11:00 uur
Veldkampschool Denekamp19-mei09:00 of 11:00 uur
Kingschool Denekamp
Noord-Deurningen16-jun11:00 uur
Beuningen2-jun09:00 uur
Ootmarsum + Agelo26-mei09:00 0f 11:00 uur
De Lutte2-jun11:00 uur
Lattrop geen of samen met Tilligte
Tilligte12-mei11:00 uur
Data Herhalingsviering
Alexanderschool Denekamp
Zevenster Denekamp
Veldkampschool Denekamp
Kingschool Denekamp
Noord-Deurningen
Tilligte
Ootmarsum + Agelo
Beuningen
De Lutte
Lattrop

OPGAVE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

 

GEGEVENS VAN DE COMMUNICANTJE SVP UITPRINTEN EN AFLEVEREN BIJ HET SECRETARIAAT VAN UW GELOOFSGEMEENSCHAP, OF MAILEN.

Tevens is er dan een gelegenheid intenties (voor eigen rekening) aan te vragen.

Formulier in PDF en DOCX (Word – op de PC in te vullen, op te slaan, af te drukken of per mail te verzenden)