Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is in de Rooms Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst deelneemt aan het sacrament van de Eucharistie. Eucharistie betekent dankzeggen aan God. We noemen de Eucharistieviering ook wel Maaltijd van de Heer. Want het gaat om het laatste avondmaal van de Heer Jezus met zijn leerlingen op de avond voor zijn lijden en dood. Tot de kern van de Eucharistieviering behoren brood en wijn die door de woorden van Jezus Christus, herhaald door de priester, worden tot Lichaam en Bloed van Christus. We vieren de Eucharistie steeds weer omdat Jezus dat van ons vraagt, zodat we met Hem verbonden blijven en blijven denken aan wat Hij heeft gedaan.

De eerste communie maakt deel uit van de zogenaamde initiatiesacramenten; Doop, Eucharistie (eerste communie) en Vormsel.

In de Katholieke Kerk nemen de kinderen meestal deel aan de eerste communie wanneer ze, zoals dat zo mooi heet, tot de jaren van het verstand zijn gekomen (ongeveer 7 tot 8 jaar). Dit gebeurt na een voorbereidingstijd, waarbij de kinderen op school, bij gastgezinnen en in de Kerk catechese (les) krijgen over Jezus en de Eucharistie. Wil je deelnemen aan de eerste heilige communie dan moet je wel eerst gedoopt zijn. Je kunt ook op latere leeftijd je eerste communie doen.

Hoogtepunt van de eerste communie is de feestelijke Eucharistieviering. De eerste communicanten zijn nauw betrokken bij deze Eucharistieviering, bijvoorbeeld in de intredeprocessie, bij lezingen en gebeden, in zang, of in het aandragen van de gaven van brood en wijn. Vanaf nu mag je telkens deelnemen aan de communie.

Beste ouders/verzorgers,

U kunt uw kinderen nu aanmelden voor de 1e Heilige Communie in 2021. Indien u een kind heeft op het speciaal onderwijs of elders en u wilt dat uw zoon of dochter meedoet met de voorbereidingen en het sacrament krijgt toegediend, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Bijdrage 1e Heilige Communie bedraagt 20 Euro

Adres van het secretariaat en mailadres van de locaties

KLIK hier voor Rooster EH-Communie 2021 inclusief data informatie-avonden

OPGAVE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021

 

GEGEVENS VAN DE COMMUNICANTJE SVP UITPRINTEN EN AFLEVEREN BIJ HET SECRETARIAAT VAN UW GELOOFSGEMEENSCHAP, OF MAILEN.

Tevens is er dan een gelegenheid intenties (voor eigen rekening) aan te vragen.

Formulier in PDF en DOCX (Word – op de PC in te vullen, op te slaan, af te drukken of per mail te verzenden)