Bedevaart naar Banneux

Ook dit voorjaar gaan we weer naar Banneux. Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariëtte Beco. U denkt misschien: maar dat is niets voor mij, ik heb al genoeg aan mezelf. Juist tegen u wil ik zeggen: Dit is juist wel iets voor u. We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. Voor alles wordt gezorgd. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dat wenst wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, met het eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen aanwezig. En dat alles voor een prijs van € 330,-.

U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld. Indien u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of ‘t kopen van een souvenirtje.In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma.
Elke dag een Eucharistieviering. Maar ook het bidden van een kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de Bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariëtte Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie.
We gaan met eigen priesters, zodat alle vieringen in het Nederlands zullen verlopen. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

Deze vijfdaagse voorjaarsbedevaart is van 24- t/m 28 mei.Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit! U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij pastoor Th. Munsterhuis, tel.: 06-53163563.

 

Vicaris Cornelissen benoemd tot erekapelaan van de Grot

Vicaris R.G.W. Cornelissen van het vicariaat Deventer is door de bisschop van Tarbes-Lourdes benoemd tot erekapelaan van de Grot. Deze hoge kerkelijke onderscheiding is een erkenning van de grote inzet van vicaris Cornelissen voor de bedevaarten naar Lourdes: hij begeleidde veelvuldig parochiële bedevaarten naar dit Zuid-Franse pelgrimsoord en was in 2012 (1.500 pelgrims) en in 2015 (ruim 1.300 pelgrims) de hoofdaalmoezenier van de aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes.

Kardinaal Eijk deelde hem na afloop van de viering bij de Grot op 8 mei deze eervolle benoeming mee. Een dag later ontving Cornelissen uit handen van pater Kemseke de bijbehorende eretekenen. Pater Kemseke is de coördinator voor de Nederlandse taal in het heiligdom van Lourdes. Hij benadrukte dat het hier niet om “een gouden handdruk” ging, “maar om een teken van de blijvende verbondenheid met het heiligdom Lourdes.”