Welkom op uw locatie Beuningen.

Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de parochie Lumen Christi.

Op deze pagina vindt u alle gegevens over uw locatie.

Onder het menu-item Lumen Christi vindt u informatie van en over de gehele parochie Lumen Christi.

Het Mariabeukske

Hier kunt u het actuele kerkblad downloaden

Mariabeukske – laatste uitgave

Mariabeukske – vorige uitgave

Kerk TV

impressies

Secretariaat

Adres & Openingstijden

Beuningerstraat 75
7588 RG BEUNINGEN

 

  • dinsdag 09.00 – 10.00 uur

Contactgegevens

T.  0541 – 35 13 39

@: beuningen@lumenchristi.nl

U kunt ook een bericht sturen aan deze locatie via het email formulier onderaan deze pagina.

Bank (IBAN)

Kerkbijdrage
NL 47 RABO 0110 701 429

Overige bankzaken
NL 45 RABO 0110 760 247

p

Wij staan u graag te woord omtrent:

  • misintenties
  • het aanmelden van doop, huwelijk, jubilea
  • en alle andere kerkelijke zaken

In onze geloofsgemeenschap zetten zich veel mensen in voor een hechte en vooral bindende samenleving, een aantal daarvan hebben een bestuurlijke functie met een verantwoordelijke taak. Deze personen maken deel uit van de locatieraad. Wij stellen ze graag aan u voor.

Liesbeth ten Dam

Voorzitter

 

Beuningerstraat 62

7588 RH Beuningen

T. 0541 354719

M. 06 – 137 70 218

ltendam@hetnet.nl

Jan Oude Nijeweme

Penningmeester

 

Oude Dijk 50

7588 RW Beuningen

 

M. 06 – 818 42 819

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

 

Wim Hobbelink

 

Paandersdijk 16

7588 PZ Beuningen

T. 0541 352405

M. 06 – 132 19 511

 

Manon Thijs

Secretaris

 

beuningen@lumenchristi.nl

Pastoraatsgroep locatie Beuningen

Er is gezocht naar een nieuw vorm van pastorale nabijheid tussen de lokale geloofsgemeenschap en het pastoraal team in de vorm van plaatselijke pastoraatgroepen. Omdat de pastores niet meer vanzelfsprekend aanwezig kunnen zijn in het dagelijks reilen en zeilen van de parochie, zijn de pastoraatgroepen de schakel tussen de gemeenschap en de pastores. Veel kunnen mensen zelf ter plaatse oplossen, maar soms is er behoefte aan professionele pastorale zorg en ondersteuning. Pastoraatgroepen bestaan uit plaatselijke vrijwilligers die zorg dragen voor de pastorale nabijheid ter plaatse. Zij zijn bekend in de eigen geloofsgemeenschap, zien de pastorale nood ter plaatse en geven signalen door aan het pastoraal team wanneer er een pastor gewenst en nodig is. Je zou kunnen zeggen dat de pastoraatgroep ” het oor en het oog” is van de pastores, helpt bij het oplossen van de alledaagse dingen die zich ter plaatse voor doen, maar ook bemiddelt naar het pastorale team. De pastoraatgroep onderhoudt niet alleen contacten met de pastores, maar ook met de locatieraad en werkgroepen.  Vanzelfsprekend kunnen parochianen zich ook altijd rechtstreeks richten tot de pastores, het parochiesecretariaat, of het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. Afhankelijk van de grootte van de geloofsgemeenschap bestaat een pastoraatgroep uit drie tot zes personen.

Bericht van de pastoraatgroep Beuningen,

Het is al meer dan een jaar geleden dat de grote parochie Lumen Christi werd gevormd. Beuningen werd één van de zeven geloofsgemeenschappen. Er kwamen kleine veranderingen Zo werd het kerkbestuur de locatieraad. Ook werd een pastoraatgroep opgericht. Deze groep kan worden gezien als een verlengstuk van het pastorale team. Ze wil een klankbord zijn voor parochianen en werkgroepen wat betreft het pastorale reilen en zeilen in Beuningen.

Stel u heeft ideeën over de invulling van kerkelijke activiteiten…..

Stel u signaleert iets wat minder goed gaat in onze geloofsgemeenschap……

Stel u wilt meedenken om dat te veranderen….

Dan horen wij dat als pastoraatgroep graag.

Letterlijk is onze opdracht om “oog en oor” te zijn voor de parochianen van Beuningen. De leden van de groep zijn het aanspreekpunt en kunnen dingen proberen te veranderen en/of zaken die dat nodig maken doorgeven aan het pastorale team. Daarnaast blijft het altijd mogelijk de pastores persoonlijk te benaderen voor een gesprek.

Leden pastoraatsgroep

naamtelefoonemail
Riky Kleisman0541-35 15 99kleisman@planet.nl
Trudy Oude Nijeweme0541-35 35 68jfmoudenijeweme@hetnet.nl
 

Algemene Parochie Tarieven
Geldig voor het jaar 2024
Huwelijk
Trouwplechtigheid met of zonder koor / priester (incl. Bijbel)335.00
Huwelijkskaars 60.00
Jubilea
Aparte plechtigheid met of zonder dames-en herenkoor (Lattrop Themakoor)235.00*
Jubileumviering tijdens reguliere viering 35.00*
Overige Vieringen
Bijdrage Doopviering 50.00
Bijdrage Eerste Heilige Communie30.00
Bijdrage H. Vormsel (is al lopend. seizoen 2023-2024 € 50,- incl. kloosterdag en nieuw werkboek)50.00
Uitvaart
Uitvaartdienst met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk415.00*
Uitvaartdienst jeugdige personen tot 12 jaar met of zonder avondwake, opbaren in de kerk, condoleance in de kerk150.00
Uitvaartdienst kinderen 0 - 1 jaar met of zonder opbaren in de kerk, condoleance in de kerk70.00
Pastorale begeleiding bij een uitvaart niet gebruikmakend van een kerkgebouw415.00*
Afscheidsviering (al dan niet incl. begeleiding bij begrafenis)415.00*
Opbaring en/of condoleance in kerk zonder uitvaartdienst / afscheidsviering 165.00*
Begeleiding crematorium145.00*
Voor de diensten met een * achter het geldbedrag geldt een dubbel tarief voor niet parochianen en voor parochianen die niet deelnemen aan Actie Kerkbalans (kerkbijdrage)
Collectes
Gewone eurocollecte2.00
Misintenties
Reguliere misintentie  8.00
Jaargedachtenis  8.00
Het dames- en herenkoor is bij de prijs inbegrepen. Als men besluit een ander koor in te zetten zijn de kosten hiervan voor de aanvrager.
De kosten van een trouwplechtigheid in een 'buitenlocatie' zijn een vergoeding voor gebruik van LC-diensten (o.a. huwelijksvoorbereiding, gebruik van materialen als voorbeeldboekjes etc.)
Genoemde tarieven zijn exclusief de bloemversiering
Reglement begraafplaatsen Lumen Christi

Het kerkhof van locatie Beuningen bevindt zich achter de kerk aan de Beuningerstraat 75 in Beuningen (ov).

“Het reglement voor de begraafplaatsen van de parochie Lumen Christi” ingaande 1 januari 2011 is van toepassing voor het kerkhof van de locatie Beuningen. Dit reglement is door het parochiebestuur goedgekeurd en door de bisschop vastgesteld.

Het reglement en de bijbehorende toelichting is te downloaden via:

 

Het huishoudelijk reglement bevat de specifieke voorwaarden, waaronder  de ‘Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen’ voor het  kerkhof van locatie Beuningen.

 

De grafakte die de overeenkomst bevestigd tussen de rechthebbende en de locatie Beuningen:

 

Contactpersonen:

Dhr. B. ten Dam Dhr. A. Sanderink
Tel: 0541-354719 Tel.: 06-22466988
Email: btendam@hetnet.nl Email: sanderinkalfons@hotmail.com

 

 

Kerkhof Tarieven
Tarieven begraafplaats Beuningen 2024
Voor de diensten met in '*' in de kolom 'Dubbel' geldt dubbel tarief voor niet-parochianen en parochianen die niet deelnemen aan de Aktie KerkbalansDubbel
Kaarsengeld
Kleine offerkaarsen1.00
Noveen kaarsen6.00
Grafrechten
Grafrechten enkel graf   (20 jaar)770.00*
Grafrechten dubbel graf boven elkaar (20 jaar)770.00*
Grafrechten kind tot 12 jaar (20 jaar)190.00
Verlenging enkel graf, 10 jaar385.00
Verlengen dubbel graf boven elkaar (10 jaar)385.00
Verlenging grafrechten kind tot 12 jaar  (10 jaar)95.00
Grafrechten urnengraf (10 jaar)270.00*
Grafrechten urnengraf  (20 jaar)540.00*
Verlenging grafrechten urnen  (10 jaar)270.00
Ruimingskosten kindergraf40.00
Ruimingskosten enkel graf140.00*
Ruimingskosten dubbelbreed graf*
Uitstrooien as80.00*
Graf reserveren: kosten gelijk aan regulier grafrecht*
Grafrechten niet-parochiaan: in alle gevallen 200%; verlenging grafrechten uitgezonderd
Overige
Bloemversiering kerk65.00
Historie Beuningen
In de regeringsperiode van Karel de Grote (768 – 814) en in de jaren daarna werden de bewoners van Twente bekeerd tot het Christendom. De eerste kerken in deze streek stonden in Oldenzaal en Ootmarsum. In de periode die volgde op de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) was de uitoefening van de katholieke eredienst in onze streken verboden. Het was de tijd van de schuilkerken en de klöpkes. Vanaf circa 1800 was er weer vrijheid van godsdienst in ons land, ook voor de katholieken. Het gebied van de tegenwoordige parochie Beuningen behoorde vroeger tot de parochies Rossum, Denekamp en De Lutte. In 1943 was er het eerste verzoek om een zelfstandige parochie Beuningen te stichten. In 1946 gaf aartsbisschop (de latere kardinaal) De Jong aan kapelaan Bolscher opdracht tot het oprichten van de parochie Beuningen. Daarmee werd deze de feitelijke bouwpastoor van Beuningen. Hevige strijd ontstond over de plaats waar het kerkgebouw moest komen te staan. Tenslotte werd gekozen voor de huidige plaats. Die grond was eigendom van H. Broenink. Op 1 april 1948 werd de eerste steen gelegd door pastoor Knuif van Denekamp. De bouw van de kerk werd verricht door de firma Ribberink te Hengelo en begon eind maart 1948. De hele bouw duurde ongeveer een jaar. Op 28 augustus 1948 werd de parochie Beuningen officieel opgericht onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Op 10 april 1949 werd de kerk in gebruik genomen.

Dit bericht gaat uitsluitend naar de locatie Beuningen

Gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens?

15 + 8 =