Doopfoto

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt dan contact op.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Neemt u even de tijd om de privacy-verklaring door te lezen, zodat u hierover goed geïnformeerd bent.

Opgave Dopen

U kunt zich aanmelden voor een doopviering bij het secretariaat van Lumen Christi. Het opgaveformulier kunt u sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl

Of u kunt telefonisch contact opnemen met 0541-35 35 51 (van 09.30-12.00 uur).

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.

OPGAVE DOPEN 2022

Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden voor een doopviering bij het secretariaat van Lumen Christi. Het opgaveformulier kunt u sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl

Of u kunt telefonisch contact opnemen met 0541-35 35 51 (van 09.30-12.00 uur).

Klik hier voor het opgaveformulier in PDF of hier in Word (docx)