Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, moet tenminste één van beiden zijn gedoopt en gevormd en de intentie hebben hun kindje op te voeden in de geest van Jezus Christus en het geloof van de kerk. Is een van beiden niet gedoopt, dan wordt van hem of haar hierbij welwillende ondersteuning gevraagd, opdat het doopsel een bewuste en gezamenlijke keuze is.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in het R.-K. ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt:
• Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
• Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
Binnenkort wordt de privacy-verklaring verstrekt op de voorbereidingsavond.

Opgave Dopen

Het opgave-formulier kunt u digitaal sturen naar het mailadres van uw geloofsgemeenschap. Het mailadres vindt u onder het dooprooster.
U kunt het formulier ook printen, invullen en afgeven bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Doopvieringen t/m juli 2019

 

LocatieDatumTijdDatum voorbereidingPlaats voorbereiding
tijd voorbereiding altijd 20.00u
december 2018tenzij anders aangegeven
Denekampzondag 2 december12.00donderdag 8 novemberDenekamp
Ootmarsumzondag 9 december10.30donderdag 15 novemberOotmarsum
De Luttezondag 9 december9:00donderdag 8 novemberDenekamp
Noord Deurningendonderdag 8 novemberDenekamp
Lattropzondag 9 december10:30donderdag 15 novemberOotmarsum
Beuningendonderdag 8 novemberDenekamp
Tilligtezondag 16 december10:30donderdag 15 novemberOotmarsum
januari 2019
Denekampzondag 13 januari12:00donderdag 13 decemberDenekamp
Ootmarsumzondag 13 januari10:30donderdag 20 decemberOotmarsum
De Luttezondag 20 januari10:30donderdag 13 decemberDenekamp
Beuningendonderdag 13 decemberDenekamp
Noord Deurningenzondag 20 januari10.30donderdag 13 decemberDenekamp
Lattropdonderdag 20 decemberOotmarsum
Tilligtedonderdag 20 decemberOotmarsum
februari 2019
Denekampzondag 3 februari12.00donderdag 10 januariDenekamp
Ootmarsumzondag 10 februari10.30donderdag 17 janauriOotmarsum
De Luttedonderdag 10 januariDenekamp
Beuningenzondag 24 februari10:30donderdag 10 januariDenekamp
Noord Deurningendonderdag 10 januariDenekamp
Lattropdonderdag 17 januariOotmarsum
Tilligtedonderdag 17 januariootmarsum
maart 2019
Denekampzondag 17 maart12:00donderdag 14 februariDenekamp
De Luttedonderdag 14 februariDenekamp
Beuningendonderdag 14 februariDenekamp
Noord Deurningendonderdag 14 februariDenekamp
Ootmarsumzondag 31 maart10.30donderdag 21 februariOotmarsum
Lattropzondag 3 maart10:30donderdag 21 februariOotmarsum
Tilligtezondag 10 maart10:30donderdag 21 februariOotmarsum
april 2019
Denekampzaterdag 6 april16:30donderdag 14 martDenekamp
De Luttedonderdag 14 maartDenekamp
Beuningendonderdag 14 maartDenekamp
Noord Deurningendonderdag 14 maartDenekamp
Ootmarsumzondag 7 april10:30donderdag 21 maartOotmarsum
Lattropdonderdag 21 maartOotmarsum
Tiligtedonderdag 21 maartOotmarsum
mei 2019
Denekampzondag 5 mei12:00donderdag 11 aprilDenekamp
De Luttezaterdag 25 mei16:30donderdag 11 aprilDenekamp
Beuningenzaterdag 11 mei17:00donderdag 11 aprilDenekamp
Noord Deurningendonderdag 11 aprilDenekamp
Ootmarsumzaterdag 18 mei16:30woensdag 17 aprilOotmarsum
Lattropwoensdag 17 aprilOotmarsum
Tiligtewoensdag 17 aprilOotmarsum
juni 2019
Denekampzondag 16 juni13:00donderdag 9 meiDenekamp
De Luttedonderdag 9 meiDenekamp
Beuningendonderdag 9 meiDenekamp
Noord Deurningendonderdag 9 meiDenekamp
Ootmarsumzondag 2 juni10:30donderdag 16 meiOotmarsum
Lattropzondag 2 juni11:30donderdag 16 meiOotmarsum
Tilligtezondag 30 juni10:30donderdag 16 meiOotmarsum
juli 2019
Denekampzondag 14 juli12:00donderdag 13 juniDenekamp
De Luttedonderdag 13 juniDenekamp
Beuningendonderdag 13 juniDenekamp
Noord Deurningendonderdag 13 juniDenekamp
Ootmarsumzondag 7 juli10:30donderdag 20 juniOotmarsum
Lattropdonderdag 20 juniOotmarsum
Tilligtedonderdag 20 juniOotmarsum

voorbereiding: aanvang altijd om 20:00u

Aanmeldingen voor … via:

Beuningen: beuningen@lumenchristi.nl

De Lutte: secretariaat@lumenchristi.nl

Denekamp: denekamp@lumenchristi.nl

Lattrop: lattrop@lumenchristi.nl

Noord Deurningen: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Ootmarsum: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Tilligte: secretariaattilligte@hotmail.com

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.