Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, moet tenminste één van beiden zijn gedoopt en gevormd en de intentie hebben hun kindje op te voeden in de geest van Jezus Christus en het geloof van de kerk. Is een van beiden niet gedoopt, dan wordt van hem of haar hierbij welwillende ondersteuning gevraagd, opdat het doopsel een bewuste en gezamenlijke keuze is.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
Bij de doop wordt men opgenomen in de R.K. ledenadministratie. De parochie informeert betrokkenen, bij kinderdoop de ouders, wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Opgave Dopen

Het opgave-formulier kunt u digitaal sturen naar het mailadres van uw geloofsgemeenschap. Het mailadres vindt u onder het dooprooster.
U kunt het formulier ook printen, invullen en afgeven bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Doopvieringen 2021 januari-juni

 

Tijd voorbereiding altijd 20.00u tenzij anders aangegeven

LocatieDatumTijdVoorbereidingWAAR
januari
De Luttezondag 3 januari10.30 uurdonderdg 10 decemberDenekamp
Lattropzondag 3 januari10.30 uurdonderdag 17 decemberOotmarsum
Denekampzondag 10 januari12.00 uurdonderdag 10 decemberDenekamp
Noord Deurningenzondag 10 januari10.30 uurdonderdag 10 decemberDenekamp
Ootmarsumzondag 17 januari10.30 uurdonderdag 17 decemberOotmarsum
Tilligtezondag 17 januari10.30 uurdonderdag 17 decemberOotmarsum
februari
Denekampzondag 7 februari12.00 uurwoensdag 13 januariDenekamp
Beuningenzondag 7 februari10.30 uurwoensdag 13 januariDenekamp
De Luttezondag 14 februari10.30 uurwoensdag 13 januariDenekamp
Ootmarsumzondag 14 februari10.30 uurdonderdag 21 januariOotmarsum
maart
Denekampzondag 7 maart12.00 uurdonderdag 11 februariDenekamp
Lattropzondag 14 maart10.30 uurdonderdag 18 februariOotmarsum
De Luttezondag 21 maart10.30 uurdonderdag 11 februariDenekamp
Ootmarsumzondag 21 maart10.30 uurdonderdag 18 februariOotmarsum
april
Denekampzondag 11 april12.00 uurdonderdag 11 maartDenekamp
Tilligtezondag 11 april10.30 uurdonderdag 18 maartOotmarsum
De Luttezondag 18 april10.30 uurdonderdag 11 maartDenekamp
Ootmarsumzondag 25 april10.30 uurdonderdag 18 maartOotmarsum
mei
Beuningenzondag 2 mei10.30 uurdonderdag 8 aprilDenekamp
De Luttezondag 2 mei10.30 uurdonderdag 8 aprilDenekamp
Denekampzondag 2 mei12.00 uurdonderdag 8 aprilDenekamp
Noord Deurningenzaterdag 8 mei16.30 uurdonderdag 8 aprilDenekamp
Ootmarsumzondag 9 mei10.30 uurdonderdag 15 aprilOotmarsum
juni
Lattropzondag 6 juni10.30 uurwoensdag 19 meiOotmarsum
De Luttezondag 20 juni10.30 uurdonderdag 6 meiDenekamp
Denekampzondag 20 juni12.00 uurdonderdag 6 meiDenekamp
Ootmarsumzondag 20 juni10.30 uurwoensdag 19 meiOotmarsum

Aanmeldingen voor … via:

Beuningen: beuningen@lumenchristi.nl

De Lutte: secretariaat@lumenchristi.nl

Denekamp: denekamp@lumenchristi.nl

Lattrop: lattrop@lumenchristi.nl

Noord Deurningen: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Ootmarsum: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Tilligte: secretariaattilligte@hotmail.com

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.