Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, moet tenminste één van beiden zijn gedoopt en gevormd en de intentie hebben hun kindje op te voeden in de geest van Jezus Christus en het geloof van de kerk. Is een van beiden niet gedoopt, dan wordt van hem of haar hierbij welwillende ondersteuning gevraagd, opdat het doopsel een bewuste en gezamenlijke keuze is.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in het R.-K. ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt:
• Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
• Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
Binnenkort wordt de privacy-verklaring verstrekt op de voorbereidingsavond.

Opgave Dopen

Het opgave-formulier kunt u digitaal sturen naar het mailadres van uw geloofsgemeenschap. Het mailadres vindt u onder het dooprooster.
U kunt het formulier ook printen, invullen en afgeven bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Doopvieringen

Tijd voorbereiding altijd 20.00u tenzij anders aangegeven

Elke 2de donderdag van de maand is er doopvoorbereiding in Denekamp voor de locaties: Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en Denekamp
Elke 3de donderdag van de maand is er doopvoorbereiding in Ootmarsum voor de locaties: Lattrop Tilligte en Ootmarsum

LocatieDatumTijd
juli 2019
Denekampzondag 14 juli12.00
Ootmarsumzondag 7 juli10.30
De Lutte
Noord Deurningen
Lattrop
Beuningen
Tilligte
augustus 2019
Denekamp
Ootmarsum
De Luttezondag 25 augustus9:00
De Luttezondag 25 augustus10:30
Beuningenzaterdag 30 augustus16:30
Noord Deurningen
Lattrop
Tilligte
september 2019
Denekampzondag 22 september12.00
Ootmarsumzondag 8 september10.30
De Lutte
Beuningen
Noord Deurningenzondag 1 september10:30
Lattropzaterdag 7 september16:30
Tilligte
oktober 2019
Denekampzondag 20 oktober12:00
Ootmarsumzondag 13 oktober10:30
De Luttezondag 20 oktober10:30
Beuningenzondag 6 oktober9:00
Noord Deurningen
Lattrop
Tilligtezaterdag 12 oktober18:00
november 2019
Denekampzondag 10 november12:00
Ootmarsum
De Luttezondag 17 november10:30
Beuningen
Noord Deurningen
Lattrop
Tiligte
december 2019
Denekampzondag 8 december12:00
Ootmarsumzondag 8 december10:30
De Luttezondag 15 december10:30
Beuningenzaterdag 7 december16:30
Noord Deurningenzaterdag 14 december18:00
Lattropzondag 8 december10:30
Tiligte

Aanmeldingen voor … via:

Beuningen: beuningen@lumenchristi.nl

De Lutte: secretariaat@lumenchristi.nl

Denekamp: denekamp@lumenchristi.nl

Lattrop: lattrop@lumenchristi.nl

Noord Deurningen: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Ootmarsum: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Tilligte: secretariaattilligte@hotmail.com

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.