Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, moet tenminste één van beiden zijn gedoopt en gevormd en de intentie hebben hun kindje op te voeden in de geest van Jezus Christus en het geloof van de kerk. Is een van beiden niet gedoopt, dan wordt van hem of haar hierbij welwillende ondersteuning gevraagd, opdat het doopsel een bewuste en gezamenlijke keuze is.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

 

Doopvieringen in 2018

Opgaveformulier dopen 2018

LocatieDatumTijdDatum voorbereiding 
Tijd voorbereiding altijd 20.00uPlaats voorbereiding het parochiecentrum in Denekamp of Ootmarsum
sep-18
De Lutte2-sep10:30donderdag 9 augustusDenekamp
Beuningen9-sep10.30donderdag 9 augustusDenekamp
Noord Deurningen16-sep10.30donderdag 9 augustusDenekamp
Ootmarsum22-sep16:30donderdag 16 augustusOotmarsum
Lattrop30-sep10.30donderdag 16 augustusOotmarsum
Tilligtedonderdag 16 augustusOotmarsum
Denekamp30-sep12:00donderdag 9 augustusDenekamp
okt-18
Denekamp14-okt12:00donderdag 13 septemberDenekamp
Beuningendonderdag 13 septemberDenekamp
Noord Deurningendonderdag 13 septemberDenekamp
Ootmarsum21-okt10:30donderdag 20 septemberOotmarsum
Lattropdonderdag 20 septemberOotmarsum
Tilligtedonderdag 20 septemberOotmarsum
De Lutte28-okt10.30donderdag 13 septemberDenekamp
nov-18
ootmarsum3-nov16:30donderdag 18 oktoberOotmarsum
Lattrop11-nov10:30donderdag 18 oktoberOotmarsum
Tilligtedonderdag 18 oktoberOotmarsum
Beuningen4-nov10:30donderdag 11 oktoberDenekamp
Denekamp11-nov12:00donderdag 11 oktoberDenekamp
De Lutte18-nov10:30donderdag 11 oktoberDenekamp
Noord Deurningen25-nov10:30donderdag 11 oktoberDenekamp
dec-18
Denekamp2-dec12:00donderdag 8 novemberDenekamp
Beuningendonderdag 8 novemberDenekamp
Noord Deurningendonderdag 8 novemberDenekamp
De Lutte??????donderdag 8 novemberDenekamp
Ootmarsum9-dec10.30donderdag 15 novemberOotmarsum
Tilligte16-dec10.30donderdag 15 novemberOotmarsum
Lattropdonderdag 15 novemberOotmarsum

voorbereiding: aanvang altijd om 20:00u

 

Aanmelden doop Beuningen:

arjanwildemors@home.nl

Aanmelden doop De Lutte:

m.tijdhofnotkamp@gmail.com

Aanmelden doop Denekamp:

0541-35 13 32 (dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00-11.30 uur)

Aanmelden doop Lattrop:

0541 – 22 92 01 (maandag 09-10.00 uur, donderdag 18.30 -19.30 uur)

Aanmelden doop Noord Deurningen:

janvtoever@ziggo.nl

Aanmelden doop Ootmarsum:

doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Aanmelden doop Tilligte:

secretariaattilligte@hotmail.com 

Klik hier voor aanmeldingsformulier dopen Tilligte

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.