Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten om met ingang van 1 juni de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

Als ouders hun kindje willen laten dopen, moet tenminste één van beiden zijn gedoopt en gevormd en de intentie hebben hun kindje op te voeden in de geest van Jezus Christus en het geloof van de kerk. Is een van beiden niet gedoopt, dan wordt van hem of haar hierbij welwillende ondersteuning gevraagd, opdat het doopsel een bewuste en gezamenlijke keuze is.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in het R.-K. ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt:
• Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
• Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
Binnenkort wordt de privacy-verklaring verstrekt op de voorbereidingsavond.

Opgave Dopen

Het opgave-formulier kunt u digitaal sturen naar het mailadres van uw geloofsgemeenschap. Het mailadres vindt u onder het dooprooster.
U kunt het formulier ook printen, invullen en afgeven bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Doopvieringen

Tijd voorbereiding altijd 20.00u tenzij anders aangegeven

Elke 2de donderdag van de maand is er doopvoorbereiding in Denekamp voor de locaties: Beuningen, De Lutte, Noord Deurningen en Denekamp
Elke 3de donderdag van de maand is er doopvoorbereiding in Ootmarsum voor de locaties: Lattrop Tilligte en Ootmarsum

LocatieDatumTijdDatum voorbereiding 
januari 2020Tijd voorbereiding altijd 20.00u
Denekampzondag 12 januari12:00donderdag 12 december 2019
Ootmarsumzondag 26 januari10:30donderdag 12 decmber 2019
De Luttezondag 12 januari10.30donderdag 12 december 2019
Tilligtezaterdag 18 januari18:00donderdag 12 december 2019
februari 2020
Denekampzondag 9 februari12:00donderdag 9 januari 2020
Ootmarsumzondag 16 februari10:30donderdag 16 januari 2020
Beuningenzondag 9 februari10:30donderdag 9 januari 2020
Noord Deurningenzondag 16 februari10:30donderdag 9 januari 2020
Denekamp schelpjesvieringzondag 2 februari12:00
Ootmarsum schelpjesvieringzondag 2 februari10:30
maart 2020
Denekampzondag 8 maart12.00donderdag 13 februari
Ootmarsumzondag 15 maart10.30donderdag 20 februari
De Luttezondag 22 maart10:30donderdag 13 februari
Lattropzondag 1 maart10:30donderdag 20 februari
april 2020
Denekampzondag 26 april12:00donderdag 12 maart
Ootmarsumzondag 26 april10:30donderdag 19 maart
Tilligtezaterdag 25 april18:00donderdag 19 maart
mei 2020
Denekampzondag 3 mei12.00donderdag 2 april
Ootmarsumzondag 17 mei10.30donderdag 16 april
Beuningenzondag 3 mei10:30donderdag 2 april
De Luttezondag 24 mei10.30donderdag 2 april
juni 2020
Denekampzondag 14 juni12:00donderdag 14 mei
Ootmarsumzondag 21 juni10:30dinsdag 19 mei
De Luttezondag 7 juni10.30donderdag 14 mei
Noord Deurningenzaterdag 27 juni18:00donderdag 14 mei
Lattropzaterdag 13 juni16:30dinsdag 19 mei
Tilligtezondag 14 juni10:30dinsdag 19 mei

Aanmeldingen voor … via:

Beuningen: beuningen@lumenchristi.nl

De Lutte: secretariaat@lumenchristi.nl

Denekamp: denekamp@lumenchristi.nl

Lattrop: lattrop@lumenchristi.nl

Noord Deurningen: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Ootmarsum: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Tilligte: secretariaattilligte@hotmail.com

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.