Nieuwe regeling doopvoorbereidingsavonden.

Het aantal kinderen dat geboren wordt loopt terug en daarmee ook het aantal kinderen dat gedoopt wordt. Het pastoresteam kiest ervoor om de doopvieringen toch zoveel mogelijk in de eigen geloofsgemeenschappen plaats te laten vinden. Wel heeft dit consequenties voor de voorbereidingen ter plaatse. Na overleg met de doopvoorbereidingsgroepen heeft het pastoresteam besloten de ouders op twee locaties voor te bereiden op de doopviering van hun kind, te weten in Ootmarsum voor de geloofsgemeenschappen van Lattrop,Tilligte en Ootmarsum; in Denekamp voor de geloofsgemeenschappen van Beuningen, Noord Deurningen, De Lutte en Denekamp.

Foto nienke dopen_0

 

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder en een reden tot grote blijdschap.  Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. De doop is het teken dat je ook kind van God bent.

Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt eveneens nieuw leven doorgegeven – eeuwig leven, dat van Gods liefde is doortrokken.

In elke geloofsgemeenschap  van de parochie Lumen Christi worden met een bepaalde regelmaat doopvieringen gehouden. In de regel worden meerdere kinderen in één viering gedoopt.

Wilt u uw kind laten dopen, neemt u  dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Een vrijwilliger van de doopwerkgroep neemt dan contact met u op om te praten over de doopviering. Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met de werkgroep Doopvoorbereiding en de pastor die uw kind zal dopen. Op een toegankelijke en inspirerende manier wordt nader ingegaan op de betekenis van het sacrament van het doopsel en op de doopviering. Daarnaast heeft u de gelegenheid om uw ervaringen te delen met andere ouders, die voor hun kindje dezelfde stap willen zetten.

Tijdens de doopviering kunnen er video-opnames en foto’s gemaakt worden, onder anderen ten behoeve van deze website van Lumen Christi. Ook is het mogelijk dat de viering via streaming audio en/of video op internet te volgen is. 

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen.
Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
Bij de doop wordt men opgenomen in de R.K. ledenadministratie. De parochie informeert betrokkenen, bij kinderdoop de ouders, wat er met hun persoonsgegevens gebeurt.

Opgave Dopen

Het opgave-formulier kunt u digitaal sturen naar het mailadres van uw geloofsgemeenschap. Het mailadres vindt u onder het dooprooster.
U kunt het formulier ook printen, invullen en afgeven bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap

Doopvieringen september 2021 – januari 2022

 

Tijd voorbereiding altijd 20.00u tenzij anders aangegeven

LocatieDatumTijdDatum voorbereidingWAAR
september
Beuningenzaterdag 18 september16.00 uurdonderdg 26 augustusDenekamp
Denekampzondag 19 seotember12.00 uurdonderdag 26 augustusDenekamp
Noord Deurningenzondag 19 september9.00 en 10.30 uurdonderdag 26 augustusDenekamp
De Luttezaterdag 25 septmenber16.00 uurdinsdag 7 septemberOotmarsum
Ootmarsumzondag 26 september12.00 uurdinsdag 7 septemberOotmarsum
oktober
De Luttezaterdag 23 oktober14.30 uurdonderdag 7 oktoberDenekamp
Beuningenzaterdag 23 oktober16.00 uurdonderdag 7 oktoberDenekamp
Denekampzondag 24 oktober12.00 uurdonderdag 7 oktoberDenekamp
Ootmarsumzondag 31 oktober10.30 uurdinsdag 12 oktoberOotmarsum
Lattropzondag 31 oktober12.00 uurdinsdag 12 oktoberOotmarsum
november
Noord Deurningenzaterdag 6 november16.30 uurdonderdag 21 oktoberDenekamp
De Luttezondag 7 november10.30 uurdonderdag 21 oktoberDenekamp
Denekampzondag 7 november12.00 uurdonderdag 21 oktoberDenekamp
Ootmarsumzondag 28 november10.30 uurdinsdag 9 novemberOotmarsum
Tilligtezondag 28 november12.00 uurdinsdag 9 novemberOotmarsum
december
Ootmarsumzondag 12 december10.30 uurdinsdag 23 novemberOotmarsum
Lattropzondag 12 december12.00 uurdinsdag 23 novemberOotmarsum
Denekampzaterdag 18 december16.00 oorwoensdag 1 decemberDenekamp
De Luttezondag 19 december13,30 uurwoensdag 1 decemberDenekamp
januari 2022
Denekampzaterdag 15 januari14.30 uurdonderdag 6 januariDenekamp
De Luttezondag 16 januari10.30 uurdonderdag 6 januariDenekamp
Beuningenzondag 16 januari12.00 uurdonderdag 6 januariDenekamp
Tilligtezaterdag 22 januari18.00 uurdonderdag 13 januariOotmarsum
Ootmarsumzondag 23 januari10.30 uurdonderdag 13 januariOotmarsum

Aanmeldingen voor … via:

Beuningen: beuningen@lumenchristi.nl

De Lutte: secretariaat@lumenchristi.nl

Denekamp: denekamp@lumenchristi.nl

Lattrop: lattrop@lumenchristi.nl

Noord Deurningen: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Ootmarsum: doop.ootmarsum@lumenchristi.nl

Tilligte: secretariaattilligte@hotmail.com

t

Heeft u een vraag over het dopen schroom dan niet een pastor te bellen.