Het Heilig Vormsel

Samen met het Doopsel en de Eucharistie vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel hebben wij de opdracht gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk van God. Maar bij de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken. Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kiest de vormeling nu zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel eens de voltooiing of bevestiging van het Doopsel genoemd. Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn er op gericht jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof. In het sacrament van het Vormsel ontvangen zij hiervoor de kracht van de heilige Geest van God.

Bij het sacrament van het Vormsel geeft de vormheer (dat is meestal de bisschop) je een kruisje op je voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht en de hulp van de heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot gelovige mannen en vrouwen en om de weg van Jezus te volgen.

De heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Herinnering opgave voor het Heilig Vormsel 2024

Aan het begin van het nieuwe jaar wellicht ten overvloede maar u kunt uw zoon of dochter nu nog steeds opgeven om het vormselproject 2023-2024 te volgen. Deze gaat in november 2023 van start. Nadere informatie hierover volgt op de informatieavonden. Deze informatieavonden vinden plaats op
– maandag 16 oktober in het parochiecentrum van De Lutte om 19.30 uur,
– dinsdag 17 oktober in het parochiecentrum van Ootmarsum om 19.30 uur,
– donderdag 19 oktober in het parochiecentrum van Denekamp om 19.30 uur.
Wie zijn/haar kind(eren) wil opgeven, kan dat doen via de contactpersoon van de werkgroep van de eigen geloofsgemeenschap of door een e-mail te sturen onder vermelding van de naam en de school waar het kind op zit of naar de coördinator.

voor Beuningen, Noord-Deurningen en Denekamp is dat Erna Olde Dubbelink, tolbult2@gmail.com
voor Ootmarsum, Lattrop, Tilligte en Agelo is dat Marieke Brunninkhuis, mariekestoolhuis@hotmail.com
voor De Lutte is dat secretariaat@lumenchristi.nl

Als u nog vragen heeft kunt u mij ook benaderen
mede namens mijn collega’s van het pastoraal team wens ik ieder een mooie start van het nieuwe schooljaar toe

Ingrid Schraven i.schraven@lumenchristi.nl
06 22924657

Opgave voor het Heilig Vormsel 2024

In groep 8 staan de kinderen op het punt de basisschool te verlaten en wordt er een belangrijke periode afgesloten. Nu ze op het punt staan de volwassener wereld in te trekken kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. U als ouder heeft hen bij het doopsel op een gelovige weg gezet, maar welke keuze gaat uw kind daarin maken? Met behulp van taakouders, de parochie, vele vrijwilligers maar vooral van u als ouder gaan we een aantal maanden samen onderweg om te kijken naar wat dat nu betekent.
Het woord vormsel komt van een oudhollands woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’ Het is daarom dat wij gekozen hebben voor het project Vormselkracht. In het project komen onderwerpen aan bod als wie ben ik, waar sta ik voor, waar haal ik kracht vandaan, wat kan ik voor anderen betekenen, waar ligt mijn eigen kracht enzovoorts. Dat alles met eigentijdse werkvormen.
Na afloop van het project is er een mogelijkheid om aan te sluiten bij de jongerengroepen in de verschillende geloofsgemeenschappen.

Aanmelden
In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat (secretariaat@lumenchristi.nl). Het vormselproject begint na de herfstvakantie en loopt tot de slotbijeenkomst voor de zomervakantie in maart. De vormselvieringen vinden plaats op zondag 21 april in Ootmarsum, zondag 26 mei 2024 in De Lutte, zondag 2 juni in Denekamp alle om 10.30 uur.
Vormheer zal zijn Mgr. Willem Eijk, aartsbisschop van Utrecht en kardinaal.
Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl.

© 2014 – 2023 Parochie Lumen Christi – Alle rechten voorbehouden
Afbeeldingen en illustraties zijn auteursrechtelijk beschermd door hun respectievelijke makers