Het Heilig Vormsel

Samen met het Doopsel en de Eucharistie vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het Doopsel hebben wij de opdracht gekregen om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen en ons actief in te zetten voor het Rijk van God. Maar bij de Doop waren de meeste van ons te jong om dit bewust mee te maken. Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kiest de vormeling nu zelf om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel eens de voltooiing of bevestiging van het Doopsel genoemd. Niet voor niets kent het Vormsel een hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn er op gericht jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof. In het sacrament van het Vormsel ontvangen zij hiervoor de kracht van de heilige Geest van God.

Bij het sacrament van het Vormsel geeft de vormheer (dat is meestal de bisschop) je een kruisje op je voorhoofd met chrisma, de gewijde (gezegende) olie die ook bij het Doopsel wordt gebruikt. Je ontvangt de kracht en de hulp van de heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot gelovige mannen en vrouwen en om de weg van Jezus te volgen.

De heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Opgaveformulier Heilig Vormsel 2023

Opgaveformulier (Word) vormsel 2022-2023