Parochie Lumen Christi

KOMENDE VIERINGENKERK TV
Onze parochie
De naam Lumen Christi verwijst naar Pasen, het hart van het christelijk geloof: in de Paaswake wordt dan, als teken van Jezus Christus’ overwinning op dood en donker, het licht van de Paaskaars de kerk zingend binnengebracht: “Licht van Christus!”. Maar de naam van de parochie heeft ook alles te maken met de Paas-tradities in Noordoost Twente. In alle zeven geloofsgemeenschappen worden op Eerste Paasdag paasvuren en paasstaken ontstoken, die hoog oplichten tegen de avondhemel en zo symbolen zijn van het Licht dat Jezus Christus wil zijn voor de wereld. Als parochie willen we dat samen zijn: Licht van Christus dat ons aansteekt, dat voor ons uitgaat en ons de weg wijst.
 
Pastorale nood

Vanaf 1 februari 2023 is de pastorale noodtelefoon (06 57940901) niet langer in gebruik.

Voor ziekenzalving en ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders op deze website parochielumenchristi.nl ).

Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen.

De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch bereikbaar tot 20.00u.

In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

EXTRA MEDEDELING

Naar aanleiding van de indringende toespraak van de minister-president Mark Rutte op maandag 14 december j.l., hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er op Kerstavond tot de ochtend van Eerste Kerstdag 7.00 uur, geen publieke vieringen kunnen worden gehouden. Dit besluit is genomen om te voorkomen omdat juist deze vieringen bezocht worden door talrijke gelovigen. De bisschoppen geven aan dat uitzending van een plaatselijke viering vanuit de parochie, via live-stream, zoals Kerk-TV , een goed alternatief is om de parochianen Kerstavond/Kerstnacht mee te laten vieren. De overige vieringen op Eerste Kerstdag en daarna kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van het maximaal aantal aanwezigen van 30 gelovigen. Het pastoraal team en bestuur van Lumen Christi zullen dit besluit van de Nederlandse bisschoppen opvolgen.

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer:

06 57 94 09 01

(Dagelijks van 08.00 t/m 20.00 uur bereikbaar)

in de R.K. NICOLAASKERK
DENEKAMP

Thema: ‘DELEN WAT JE HEBT’

Wat is dat? Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, die past bij ons rommelige leven. Het is een vorm van kerkzijn die is overgewaaid uit Engeland. We gaan ook hier van start. We doen dat samen, en we geven er een eigen draai aan: samen ontdekken, stil staan en een hapje eten. Gewoon, maar ook bijzonder. Iedereen is welkom, gelovig of niet, jong of oud(er), single of koppel, met of zonder kinderen.

KEARK OP 'N KOP

5 FEBRUARI 15:00 - 17:00u

Je bent gezegend als je op God vertrouwt

GEZINSVIERING

11 FEBRUARI 18:00u

m.m.v. kinderkoor Ootmarsum
o.l.v. Karel Tijhuis, piano: Herman Koops

Voorganger: Pastoor Munsterhuis

Dopen

Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden voor een doopviering bij het secretariaat van Lumen Christi. Het opgaveformulier kunt u sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl

Of u kunt telefonisch contact opnemen met 0541-35 5151 (van 09.30-12.00 uur)

Klik hier voor het opgaveformulier in PDF of hier in Word (docx)

Meer informatie omtrent dopen.

Berichten uit de parochie

KEARK OP ‘N KOP

Zondag 5 februari, van 15.00-17.00 uur in de R.K. Nicolaas Kerk, Denekamp Thema: ‘DELEN WAT JE HEBT’ Wat is dat? Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, die past bij ons rommelige leven. Het is een vorm van kerkzijn die...

Lees meer

Met Jezus op weg naar Pasen

Vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de vraag wat Pasen voor ons betekent. Dit doen we aan de hand van de evangelielezing van de dan komende zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van de tekst, gaan we met elkaar in...

Lees meer

Ad Limina 2022

Tijdens het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen van 7 tot en met 13 november heeft fotograaf Ramon Mangold elke dag prachtig foto’s gemaakt om zo deze bijzondere bedevaart in beeld te vangen. Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl  

Lees meer

Berichten uit de parochie

KEARK OP ‘N KOP

Zondag 5 februari, van 15.00-17.00 uur in de R.K. Nicolaas Kerk, Denekamp Thema: ‘DELEN WAT JE HEBT’ Wat is dat? Kliederkerk komt van ‘Messy Church’, een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, die past bij ons rommelige leven. Het is een vorm van kerkzijn die...

Lees meer

Met Jezus op weg naar Pasen

Vier bijeenkomsten in de veertigdagentijd, waarin we stil staan bij de vraag wat Pasen voor ons betekent. Dit doen we aan de hand van de evangelielezing van de dan komende zondag. Na een korte inleiding en het gezamenlijk lezen van de tekst, gaan we met elkaar in...

Lees meer

Ad Limina 2022

Tijdens het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen van 7 tot en met 13 november heeft fotograaf Ramon Mangold elke dag prachtig foto’s gemaakt om zo deze bijzondere bedevaart in beeld te vangen. Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl  

Lees meer

Pastorpraat

Geloven thuis

Gedicht

Gebed

NIEUWSBRIEF AARTSBISDOM

Gezinsvieringen

Secretariaten geloofsgemeenschappen

Het secretariaat Denekamp is tevens verantwoordelijk voor de Parochie Lumen Christi, bij welke u zich ook kunt aanmelden voor activiteiten van het Huis van Spiritualiteit.

Reserveren voor vieringen tijdens de Covid-19 maatregelen doet u bij het betreffende secretariaat van uw kerk

Secretariaten geloofsgemeenschappen

Secretariaten

Het secretariaat Denekamp is tevens verantwoordelijk voor de Parochie Lumen Christi, bij welke u zich ook kunt aanmelden voor activiteiten van het Huis van Spiritualiteit.

Reserveren voor vieringen tijdens de Covid-19 maatregelen doet u bij het betreffende secretariaat van uw kerk

BEUNINGEN

Beuningerstraat 75

7588 RG BEUNINGEN

woensdag 09.00 – 10.00 uur

T.  0541 – 35 13 39

@: beuningen@lumenchristi.nl

Naar de locatie

DE LUTTE

Plechelmusstraat 7
7587 AL  DE LUTTE

woensdag- & vrijdagmorgen
10.00 – 10.30 uur

woensdagavond
18.00 – 19.00 uur

T. 0541 – 55 12 03

@: delutte@lumenchristi.nl

Naar de locatie

 
DENEKAMP

Nicolaasplein 2
7591 MA  DENEKAMP

dinsdag:         09.30 – 11.30 uur

T. 0541 – 35 13 32

@: denekamp@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

 
LATTROP

Dorpstraat 64
7535 NC LATTROP

maandagvond – Anita Roesthuis
19.00 – 20.00 uur

donderdagavond – Judith Japink
18.30 – 19.30 uur

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de openingstijden. Tel: 0541 22 94 96

T. 0541 – 22 92 01  Secretariaat

T. 0541 – 22 97 02  Vergaderzaal

@: lattrop@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

 
NOORD DEURNINGEN

Johanninksweg 2
7591 NX NOORD DEURNINGEN

dinsdag
19.00 – 20.00 uur

woensdag
09:30 – 11:30 uur

T. 0541 – 35 14 98

@: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

OOTMARSUM

Kerkplein 3
7631 EV OOTMARSUM

ma-wo-do-vr
09.00 – 11.00 uur

 T. 0541 – 29 29 91

@: ootmarsum@lumenchristi.nl

Naar de locatie

 
TILLIGTE

Ootmarsumsestraat 138
7634 PR TILLIGTE

maandag
18.00 – 19.00 uur

donderdag
09.00 – 10.00 uur

T. 0541 – 22 12 06
b.g.g. T. 0541 – 22 14 03
of T. 0541 – 22 13 59

@: secretariaattilligte@hotmail.com

Naar de locatie 

 
Collecteren voor hulp aan Oekraïne

Collecteren voor hulp aan Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies ook te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschop-referent voor missie en...