Parochie Lumen Christi

KOMENDE VIERINGENKERK TV
Onze parochie
De naam Lumen Christi verwijst naar Pasen, het hart van het christelijk geloof: in de Paaswake wordt dan, als teken van Jezus Christus’ overwinning op dood en donker, het licht van de Paaskaars de kerk zingend binnengebracht: “Licht van Christus!”. Maar de naam van de parochie heeft ook alles te maken met de Paas-tradities in Noordoost Twente. In alle zeven geloofsgemeenschappen worden op Eerste Paasdag paasvuren en paasstaken ontstoken, die hoog oplichten tegen de avondhemel en zo symbolen zijn van het Licht dat Jezus Christus wil zijn voor de wereld. Als parochie willen we dat samen zijn: Licht van Christus dat ons aansteekt, dat voor ons uitgaat en ons de weg wijst.
 
Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden

dringend pastorale hulp

nodig hebben dan kunt u bellen met het mobiele nummer:

06 57 94 09 01

(Dagelijks van 08.00 t/m 20.00 uur bereikbaar)

Dit nummer is niet bedoeld voor het melden van uitvaarten

EXTRA MEDEDELING

Naar aanleiding van de indringende toespraak van de minister-president Mark Rutte op maandag 14 december j.l., hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er op Kerstavond tot de ochtend van Eerste Kerstdag 7.00 uur, geen publieke vieringen kunnen worden gehouden. Dit besluit is genomen om te voorkomen omdat juist deze vieringen bezocht worden door talrijke gelovigen. De bisschoppen geven aan dat uitzending van een plaatselijke viering vanuit de parochie, via live-stream, zoals Kerk-TV , een goed alternatief is om de parochianen Kerstavond/Kerstnacht mee te laten vieren. De overige vieringen op Eerste Kerstdag en daarna kunnen gewoon doorgang vinden met inachtneming van het maximaal aantal aanwezigen van 30 gelovigen. Het pastoraal team en bestuur van Lumen Christi zullen dit besluit van de Nederlandse bisschoppen opvolgen.

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer:

06 57 94 09 01

(Dagelijks van 08.00 t/m 20.00 uur bereikbaar)

Vieringen met Kerst

De viering op Kerstavond om 20:00u in de H. Nicolaaskerk te Denekamp is een gezamenlijke Kerstviering zonder aanwezigheid van gelovigen. Deze viering is alleen via KERK TV bij te wonen en kan ook op een later tijdstip worden teruggekeken.

Onderstaande vieringen kunnen worden bijgewoond met max. 30 gelovigen. U dient hiervoor te reserveren bij uw locatie.

 

 

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag

Dopen

Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u zich aanmelden voor een doopviering bij het secretariaat van Lumen Christi. Het opgaveformulier kunt u sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl

Of u kunt telefonisch contact opnemen met 0541-35 5151 (van 09.30-12.00 uur).

Klik hier voor het opgaveformulier in PDF of hier in Word (docx)

Meer informatie omtrent dopen.

Berichten uit de parochie

Ad Limina 2022

Tijdens het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen van 7 tot en met 13 november heeft fotograaf Ramon Mangold elke dag prachtig foto’s gemaakt om zo deze bijzondere bedevaart in beeld te vangen. Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl  

Lees meer

Berichten uit de parochie

Ad Limina 2022

Tijdens het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen van 7 tot en met 13 november heeft fotograaf Ramon Mangold elke dag prachtig foto’s gemaakt om zo deze bijzondere bedevaart in beeld te vangen. Foto: Ramon Mangold voor rkkerk.nl  

Lees meer

Pastorpraat

Geloven thuis

Gedicht

Gebed

NIEUWSBRIEF AARTSBISDOM

Gezinsvieringen

Huis van Spiritualiteit

Een overzicht van de eerstkomende activiteiten.

Aanmelding bij het secretariaat van Parochie Lumen Christi.

Programma

Programma

Programma 2022 nog niet bekend

 

 

Overwegingen om nog eens na te lezen

De meeste Overwegingen worden hier gearchiveerd. 

Overwegingen

Overwegingen

Beleid inzake bestrijding van het COVID-19 virus

Parochie Lumen Christi conformeert zich aan het beleid van de RK Kerk

Corona

Corona

Richtlijnen van de Rijksoverheid t.a.v. uitvaarten en corona

Bij een uitvaart mogen nu maximaal 100 personen aanwezig zijn die onderling 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden en een vaste zitplaats tot hun beschikking hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck. Lees meer.

Corona coordinator

Iedere kerk van de parochie heeft een Corona coordinator, welke er zorg voor draagt dat een viering met inachtneming van de Corona richtlijnen verloopt

BETROKKEN ZIJN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP

Gemeenschapsvorming

BETROKKEN ZIJN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP

Gemeenschapsvorming

Jongeren

JoinUs uit Denekamp, 4YOUth uit Lattrop/Tilligte en Strong2gether uit Beuningen. Drie jongerenpastoraten binnen onze parochie.  

Pastoraal Team

Alle leden van het pastoraal team van Parochie Lumen Christi.

Muziek ter bemoediging

Muziek van het themakoor Vivace & van Karel Tijhuis, dirigent organist van het kinderkoor in Ootmarsum, en Olga ter Haar

Secretariaten geloofsgemeenschappen

Het secretariaat Denekamp is tevens verantwoordelijk voor de Parochie Lumen Christi, bij welke u zich ook kunt aanmelden voor activiteiten van het Huis van Spiritualiteit.

Reserveren voor vieringen tijdens de Covid-19 maatregelen doet u bij het betreffende secretariaat van uw kerk

Secretariaten geloofsgemeenschappen

Secretariaten

Het secretariaat Denekamp is tevens verantwoordelijk voor de Parochie Lumen Christi, bij welke u zich ook kunt aanmelden voor activiteiten van het Huis van Spiritualiteit.

Reserveren voor vieringen tijdens de Covid-19 maatregelen doet u bij het betreffende secretariaat van uw kerk

BEUNINGEN

Beuningerstraat 75

7588 RG BEUNINGEN

woensdag 09.00 – 10.00 uur

T.  0541 – 35 13 39

@: beuningen@lumenchristi.nl

Naar de locatie

DE LUTTE

Plechelmusstraat 7
7587 AL  DE LUTTE

woensdag- & vrijdagmorgen
10.00 – 10.30 uur

woensdagavond
18.00 – 19.00 uur

T. 0541 – 55 12 03

@: delutte@lumenchristi.nl

Naar de locatie

 
DENEKAMP

Nicolaasplein 2
7591 MA  DENEKAMP

dinsdag:         09.30 – 11.30 uur

T. 0541 – 35 13 32

@: denekamp@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

 
LATTROP

Dorpstraat 64
7535 NC LATTROP

maandagvond – Anita Roesthuis
19.00 – 20.00 uur

donderdagavond – Judith Japink
18.30 – 19.30 uur

In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare secretaresse buiten de openingstijden. Tel: 0541 22 94 96

T. 0541 – 22 92 01  Secretariaat

T. 0541 – 22 97 02  Vergaderzaal

@: lattrop@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

 
NOORD DEURNINGEN

Johanninksweg 2
7591 NX NOORD DEURNINGEN

dinsdag
19.00 – 20.00 uur

woensdag
09:30 – 11:30 uur

T. 0541 – 35 14 98

@: noorddeurningen@lumenchristi.nl

Naar de locatie 

OOTMARSUM

Kerkplein 3
7631 EV OOTMARSUM

ma-wo-do-vr
09.00 – 11.00 uur

 T. 0541 – 29 29 91

@: ootmarsum@lumenchristi.nl

Naar de locatie

 
TILLIGTE

Ootmarsumsestraat 138
7634 PR TILLIGTE

maandag
18.00 – 19.00 uur

donderdag
09.00 – 10.00 uur

T. 0541 – 22 12 06
b.g.g. T. 0541 – 22 14 03
of T. 0541 – 22 13 59

@: secretariaattilligte@hotmail.com

Naar de locatie 

 
Collecteren voor hulp aan Oekraïne

Collecteren voor hulp aan Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies ook te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschop-referent voor missie en...