Liturgie is eredienst: dienst aan God.

Liturgie kent veel vormen.

Alle vormen hebben gemeen dat ze ruimte bieden om vanuit wat je ten diepste  raakt eer te brengen aan God, in contact te treden met God en voeling te krijgen met jezelf.

Liturgie bestaat uit rituelen: woorden, gebaren, symbolen en muziek.

Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de viering van de Eucharistie “hoogtepunt en bron” van alle liturgie. De eerste christenen kwamen op de eerste dag van de week samen om dit sacrament met elkaar te vieren. Zo wisten ze Christus in hun midden. Daarnaast is de Heer aanwezig in de viering van de andere sacramenten en in de vele vormen van eredienst (de communieviering), in zijn Woord, in ons bidden, in ons samenzijn in Zijn Naam en in de dienst van de Naastenliefde.

Uitgangspunt is dat de parochie elke geloofsgemeenschap ieder weekend zoveel mogelijk één eucharistieviering aanbiedt. Wanneer dit niet mogelijk is zal er een Woord- en Communieviering gehouden worden.

In de geloofsgemeenschappen zijn vele werkgroepen actief met het samenstellen van de diverse vieringen. De “orde van dienst” geeft een goede handleiding.

Orde van dienst

Met de “orde van dienst” wordt het geraamte van een viering bedoeld. Een orde van dienst is niets anders dan een lijstje van wat er gebeurt in de viering en in welke volgorde. Het geeft houvast bij het maken van een boekje en welke terminologie we hanteren. Hoe is de orde van dienst bij een andersoortige viering, een eucharistieviering, een woord-en communieviering of een gezinsviering?

Eucharistieviering

Gezinsviering

Woord- en Communieviering

Vieringen van Woord en Gebed