[posts-to-page cat_id=31 show_date=false show_author=false show_categories=false show_readmore=”false” show_tags=false show_comment_count=false show_separator=”true”]

Geloven thuis - vakantie vieren

De zomervakantie is begonnen!
Of we nu thuis blijven of weggaan. Er is eventjes geen vast stramien en we kunnen volop genieten van de zomer.
Ook bij www.geloventhuis.nl is er een thema over de vakantie, weliswaar van 2010, maar het thema: vakantievieren is ook nu van toepassing.

De Goede Week

Samen op weg naar Pasen

Hieronder lees je het Verhaal van Pasen. Klik op de + om te lezen wat er die dag precies gebeurde.

5

April

Vandaag is het Palmpasen

Wat gebeurde er op deze dag?

Jezus en zijn vrienden komen bij een rustplaats, op weg naar Jeruzalem. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen weg met de boodschap: “Ga naar het dorp dat hier tegenover ligt. Direct als je binnenkomt, zul je een ezel vinden, vastgebonden aan een boom. Breng dit dier naar mij toe. En als iemand van de mensen daar mocht vragen: “Wat willen jullie met die ezel?”, dan moet je zeggen: “Jezus heeft het nodig”. Dan zal niemand jullie verder meer lastig vallen.” De twee leerlingen doen zoals Jezus hun gezegd heeft.
Ze vinden de ezel en brengen het bij Jezus. Ze leggen kleren op de rug van de ezel en Jezus gaat erop zitten. Zo rijdt Jezus op de ezel naar Jeruzalem. De mensen van Jeruzalem hebben al gehoord dat de man uit Nazareth komt. Ze maken de weg voor Hem vrij en zwaaien Hem met takken tegemoet en ze zingen: “Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna!” Gezeten op een ezeltje trekt hij de stad in, waar de mensen hem toejuichen en inhalen als een koning. Een ezel was het vervoermiddel voor de arme mensen. Jezus had geen deftig paard, zoals de koningen van zijn tijd. Nee, Hij reed op een ezel. Hiermee wordt al duidelijk dat Jezus een andere koning is, een koning van de vrede.

 

6

April

Vandaag is het Maandag

Wat gebeurde er op deze dag?

Judas, één van de leerlingen van Jezus, had gehoopt dat Jezus de koning zou zijn die Israël zou bevrijden van de vijand, de Romeinen. Maar Jezus is op een andere manier koning. Hij kwam niet voor niets niet op een mooi paard, maar op een eenvoudige ezel! Omdat Judas teleurgesteld is in Jezus wil hij meewerken aan het plan van de hogepriesters om Jezus gevangen te nemen. Judas vertelt de hogepriesters waar ze Jezus kunnen vinden: hij vertelt hen dat Jezus ’s avonds vaak in de tuin met olijfbomen is, een plek waar niet veel mensen zijn, zodat ze hem rustig gevangen kunnen nemen. Judas heeft Jezus dus verraden. Hij krijgt daarvoor 30 zilverlingen (dat zijn geldstukken in die tijd).

7

April

Vandaag is het Dinsdag

Wat gebeurde er op deze dag?

Jezus is naar Jeruzalem gekomen om het joodse paasfeest te vieren, Pesach. Dat is het feest waarop ieder jaar opnieuw gevierd wordt dat God de joden bevrijd heeft uit Egypte, het land waar zij als slaven geleefd hadden. Op de avond voordat ze bevrijd zouden worden, gaf God hen de opdracht om een lammetje te slachten. Ze moesten dat lammetje eten samen met bittere kruiden (dat doet denken aan de moeilijke tijd in Egypte) en met ongedesemd brood (dat is brood dat niet gerezen is, daarvoor was geen tijd; het lijkt op matzes). Nu geeft Jezus zijn vrienden de opdracht om een lammetje te gaan kopen, dat ze gaan slachten. Zo maken ze het paasmaal klaar.

8

April

Vandaag is het Woensdag

Wat gebeurde er op deze dag?

Voordat Jezus met zijn vrienden het paasmaal gaat eten, pakt Hij een waskom, doet er water in en begint de voeten van zijn vrienden te wassen, één voor één. Als Hij bij Petrus komt, één van de vrienden, zegt deze: “Heer, ga je nu mijn voeten wassen?” Dat wil Petrus niet hebben; voetenwassen is vuil werk, het werk van een bediende, dat moet Jezus toch niet doen! Maar Jezus zegt dat als Petrus zijn vriend wil zijn, hij zijn voeten door Jezus moet laten wassen. Dan stemt Petrus toe; hij wil zeker een vriend van Jezus zijn. Jezus wil ons het goede voorbeeld geven. Hij zegt ons hiermee dat wij goed voor elkaar moeten zorgen en elkaar moeten helpen. Wil jij hierin een beetje lijken op Jezus?

09

April

Vandaag is het Witte Donderdag

Wat gebeurde er op deze dag?

Jezus zit voor de laatste keer met zijn vrienden aan tafel (daarom is met dit later het Laatste Avondmaal gaan noemen). Op de tafel staat het ongedesemde brood en wijn. Jezus neemt het brood in zijn handen, Hij zegent het brood en zegt daarbij terwijl Hij het uitdeelt, dat dit brood zijn lichaam is. Als Hij de wijn zegent en rond laat gaan, zegt Hij dat deze wijn zijn bloed is. Hij vraagt of de leerlingen dit altijd willen blijven doen ter gedachtenis aan Hem. En dat doen we tot op de dag van de vandaag als wij samen in de kerk de communie vieren. Zo komt Jezus iedere keer weer in ons midden aanwezig.

10

April

Vandaag is het Goede Vrijdag

Wat gebeurde er op deze dag?

Jezus is gevangengenomen. Hij wordt ter dood veroordeeld door Pilatus. Jezus moet zelf het kruis dragen naar de plaats waar Hij gekruisigd zal worden: Golgotha. Jezus sterft aan het kruis.
Waarom noemen we deze dag Goede Vrijdag? Het is toch zo’n droevig verhaal? Dat klopt, maar het is ook een mooi verhaal, omdat Jezus heeft laten zien dat Hij van alle mensen houdt. Hij is een Koning van de vrede, voor alle mensen, ook toen het leven voor Hem heel moeilijk werd. Het is ook een mooi verhaal, omdat het goed afloopt! Want dit is nog niet het einde!
De soldaten hebben Jezus zijn kleren afgenomen. Zijn bovenkleed wilden ze niet, zoals de andere kledingstukken, in stukken scheuren. Daarom dobbelden ze om zijn bovenkleed.

11

April

Vandaag is het Stille Zaterdag

Wat gebeurde er op deze dag?

Na Jezus’ dood weten zijn vrienden niet wat ze moeten zeggen. Ze zijn er stil van.
Toch merken ze ook al een klein beetje dat er door Jezus, door zijn leven en zijn dood, iets veranderd is op onze wereld. Heel voorzichtig voelen ze…………er gaat iets nieuws beginnen, is het al begonnen?
Jezus heeft ons met zijn leven laten zien dat we altijd, elke dag weer, opnieuw mogen beginnen. Dat we elke dag weer kunnen kiezen voor de weg die Hij is gegaan, de weg van het goede in de ogen van God. In de Bijbel wordt dit de weg naar het Koninkrijk van God genoemd.

12

April

Vandaag is het Pasen

Wat gebeurde er op deze dag?

Vroeg in de morgen gaat Maria Magdalena, een leerlinge van Jezus, naar het graf van Jezus. Tot haar schrik ziet ze dat de steen voor de opening is weggerold. In paniek rent ze naar Petrus en Johannes, twee andere leerlingen van Jezus. Ze zegt dat ze vlug moeten komen, omdat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen samen terug naar het graf. In het graf vinden ze wel de doeken, waarin ze Jezus hebben begraven, maar verder is het graf leeg. Dan ziet Maria Magdalena twee gedaanten in stralend witte kleren bij het graf zitten, twee engelen. Ze zeggen: “Huil niet, Jezus is niet hier, Hij is opgestaan!”

VIDEO

Pasen en de Goede Week

Henk Ogink, voor zijn pensionering pastoraal werker van de Heilige Geest Parochie, kan mooie verhalen vertellen. Henk is begonnen op YouTube met het vertellen van verhalen. Zie hier zijn kinderverhaal over de Goede Week

Video van Henk Ogink

Hoe zat het ook al weer met Pasen en de Goede Week? Dit filmpje legt het uit in één minuut. Met Lego!

Video van Katholiek Vandaag

Kinder/Tienerkoor Ootmarsum wenst u Zalig Pasen

Video van Karel Tijhuis & Olga ter Haar

Kinderkruisweg met tekeningen

Tekeningen gemaakt door Louis Peeters, 2003
KLEURPLAAT

Jezus op een ezel

Download hier jouw kleurplaat