Vier.nu Kerstmis staat online

Maak kans op een gratis 365 Heiligenkalender Op de website over christelijke hoogfeesten staat vanaf vrijdag 1 december, bij het begin van de Advent, de pagina Vier.nu Kerstmis centraal. De site, www.vier.nu opent vanaf die dag met een pagina over Kerstmis, gevuld met...
Caritas krijgt vaste plek op website rkkerk.nl

Caritas krijgt vaste plek op website rkkerk.nl

rkkerk.nl, de website van de Rooms-Katholieke Kerk, lanceert een nieuw online platform voor Caritas. Als onderdeel van de website worden nieuws, verdieping en contactmogelijkheden op het gebied van Caritas op één plek samengebracht. Het webdeel voor Caritas is...

Nederlandse vertaling slottekst synode gepubliceerd

De slottekst van de 16e Algemene Gewone Vergadering van de bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in...

Heruitgave Catechismus en Compendium nu beschikbaar

In november 2023 is de herdruk van de Catechismus van de Katholieke Kerk verschenen. Dit werk biedt een heldere samenvatting van het Katholieke geloof en geeft richting aan katholieken wereldwijd in de uitdrukking van het geloof in haar eredienst en dagelijks leven....

Bisdomdag: hoopvol op weg naar missionaire parochies

Bijna 200 deelnemers uit het Aartsbisdom Utrecht waren aanwezig bij de Bisdomdag op zaterdag 11 november in Ede. Onder het dagmotto ‘Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest’ bogen zij zich deze dag over de missionaire parochie: hoe kunnen...

Vacature: Vastenactie zoekt relatiebeheerder parochies

De bisschoppelijk Vastenactie heeft een vacature voor een relatiebeheerder parochies. Vastenactie heeft contact met een groot deel van de parochies in Nederland. De nieuwe relatiebeheerder gaat de parochies helpen bij het opzetten van de campagnes van de organisatie....

Bedevaart Lourdes

In Lourdes arriveerden op 29 april de deelnemers aan de jubileumbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht: het is de vijfde editie. De ruim 1.300 pelgrims reisden per bus, trein (het leeuwendeel) of vliegtuig naar dit bedevaartsoord. Lees hier wat er op de verschillende...

Slottekst synode Praag

Behalve de afspraak om voortaan regelmatig een Europese synode te houden met gemengde delegaties, klinken acht voorstellen in het slotdocument. Het document dat op de laatste dag van de synode werd voorgelezen, bevatte talrijke echo’s uit de gesprekken en toespraken....