Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 beschikbaar

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft als hulpmiddel daarbij een gebedskaart uitgegeven met het speciale...

Op Tocht: van kindercatechese tot vorming van priesters

Het maartnummer van het bisdomblad Op Tocht bevat nieuws en verhalen uit het Aartsbisdom Utrecht en (ver) daarbuiten. Arnhem, Deventer, Utrecht maar ook Lourdes en Rome zijn bronnen voor verhalen in deze editie. Zo wordt in Utrecht de toren van de St....

De reliekschrijn van de heilige Bernadette

De reliekschrijn van de heilige Bernadette is van 16 t/m 20 april in het Aartsbisdom Utrecht. Het programma in de Broederenkerk te Deventer start op dinsdag 16 april om 17.30 uur met de aankomst van de schrijn en eindigt op donderdag 18 april na de Eucharistieviering...

Bisdombedevaart langs Franse kathedralen en kloosters

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert samen met Huis voor de Pelgrim van 8 t/m 14 september 2024 een zevendaagse rondreis langs kathedralen en kloosters in Noord-Frankrijk. De inschrijving voor deze bedevaart is sinds kort geopend. Elke dag vieren de deelnemers de...

Vacature: Vastenactie zoekt relatiebeheerder parochies

De bisschoppelijk Vastenactie heeft een vacature voor een relatiebeheerder parochies. Vastenactie heeft contact met een groot deel van de parochies in Nederland. De nieuwe relatiebeheerder gaat de parochies helpen bij het opzetten van de campagnes van de organisatie....

Bedevaart Lourdes

In Lourdes arriveerden op 29 april de deelnemers aan de jubileumbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht: het is de vijfde editie. De ruim 1.300 pelgrims reisden per bus, trein (het leeuwendeel) of vliegtuig naar dit bedevaartsoord. Lees hier wat er op de verschillende...

Slottekst synode Praag

Behalve de afspraak om voortaan regelmatig een Europese synode te houden met gemengde delegaties, klinken acht voorstellen in het slotdocument. Het document dat op de laatste dag van de synode werd voorgelezen, bevatte talrijke echo’s uit de gesprekken en toespraken....

Replica Rembrandt in januarinummer ‘Op Tocht’

Op de omslag van het januarinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ prijkt een replica van een Rembrandt, die het bisdom kocht van de jonge studente restauratie en decoratie Nienke Kwappenberg. In het blad doet ze haar bijzondere verhaal: ze werkte negen maanden aan het...