Bedevaart Lourdes

In Lourdes arriveerden op 29 april de deelnemers aan de jubileumbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht: het is de vijfde editie. De ruim 1.300 pelgrims reisden per bus, trein (het leeuwendeel) of vliegtuig naar dit bedevaartsoord. Lees hier wat er op de verschillende...

Slottekst synode Praag

Behalve de afspraak om voortaan regelmatig een Europese synode te houden met gemengde delegaties, klinken acht voorstellen in het slotdocument. Het document dat op de laatste dag van de synode werd voorgelezen, bevatte talrijke echo’s uit de gesprekken en toespraken....

Replica Rembrandt in januarinummer ‘Op Tocht’

Op de omslag van het januarinummer van het bisdomblad ‘Op Tocht’ prijkt een replica van een Rembrandt, die het bisdom kocht van de jonge studente restauratie en decoratie Nienke Kwappenberg. In het blad doet ze haar bijzondere verhaal: ze werkte negen maanden aan het...

Ariëns Prijs

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Ook is er een PublieksPrijs, waarvoor vanaf nu gestemd kan worden. Er zijn vijfentwintig genomineerde initiatieven. Lees...

Nieuwsbrief 264 Aartsbisdom Utrecht

Dit is editie nr. 264 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de eerste viering van de gedachtenis van Titus Brandsma sinds zijn heiligverklaring. En verder: het slotfeest van Jong Aartsbisdom in...

Overlijden Diaken A.B.J. Siers

Te Oldenzaal is op 27 juni 2022 in de Heer overleden de eerwaarde heer Antonius Bernardus Joseph Siers, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Losser op 30 maart 1942. Na zijn wijding tot permanent diaken op 7 oktober 1989 was hij als diaken werkzaam...