In dit archief vindt u een selectie van eerder gepubliceerde nieuwsberichten die u op een later tijdstip nog eens wilt lezen of opslaan.

 

 

Jaar van Barmhartigheid

De pagina ‘Jaar van Barmhartigheid’ is verplaatst naar het archief. U kunt de pagina hier hier nog bekijken.

 


Verslag 145 ste Oost- Twentse Processie naar Kevelaer op 28 en 29 augustus.

Aan deze Processie namen dit jaar 192 pelgrims deel nl. 124 met de bus,36 op de fiets, 7 op de racefiets en 25 op eigen gelegenheid. Van deze 192 pelgrims zijn er 13 gehuldigd vanwege een bedevaart jubileum, hiervan zijn er 8 afkomstig uit de Lumen Christi Parochie, nl. 25 jarig jubileum Hendrik Hulsmeijers, Tonnie Ten Hoopen, Truus Ten Hoopen-Eidhof en Suze Rikhof-Loman uit Denekamp en Marietje Niehof-Rikkink en Johan Niehof uit Lattrop-Breklenkamp. 40 jarig jubileum Lies Ribbert-Groeneveld uit Tilligte en Marietje Hulsmeijers-Niehof uit Denekamp De Processie werd begeleid door het pastoraal team dat ook voorging in de vieringen: de pastoors Munsterhuis en Zeinstra en diaken Kerkhof-Jonkman, zaterdag versterkt met voormalig pastoor Jansen van de Pancratius Parochie Tubbergen (die Twente nog niet is vergeten).

Terugblik Diakenjubileum

Wat een fantastische zondag 21 juni j.l. toen ik mijn zilveren diakenjubileum mocht vieren in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Een bijna volle kerk, een geweldig gelegenheidskoor, samengesteld uit koorleden van alle geloofsgemeenschappen, vele voorgangers met als hoofdcelebrant hulpbisschop mgr. Ted Hoogenboom in een prachtig versierde kerk. Hartverwarmend zoveel mensen, zo’n betrokkenheid te voelen in de parochie Lumen Christi. Een bijzonder moment was ook de hernieuwing van mijn wijdingsgeloften, waarbij ik mijn trouw aan de kerk en de bisschop uitsprak. De viering drukte een diep gevoel van dankbaarheid en verbondenheid uit met elkaar, en gaf ons allen een positieve boost naar de toekomst.

En na afloop de receptie bij restaurant Oosth, ze konden er niet in, velen zaten nog op het terras buiten, maar niemand klaagde, ze genoten allen. Daarna vele handen schudden, warme woorden die mij werden toegefluisterd, vele enveloppen met felicitaties en stoffelijke blijken van waardering, de cadeautafel was te klein. Ik werd er zelf verlegen van. Had ik dit verdiend? Er werd mij op het hart gedrukt dat ik er van moest genieten en dat deed ik ook met mijn echtgenote en gezin. Thuis prijkt een prachtig waterornament in mijn tuin, het cadeau van de parochie, een grote leisteen met waterbron, passend bij een kerkelijk functionaris. En dan de brievenbus, nog elke dag zit ze vol met felicitaties. Voorlopig kan ik wel vooruit met al die felicitaties, complimenten, waarderende woorden, de blije gezichten van de mensen, de mooie cadeau ’s de opdrachten om toch ook vaker een bloemetje voor mijn echtgenote te kopen, de vele flessen wijn, bloemen, cadeau- en boekenbonnen…

Te veel, te gek… ik kan u niet allen persoonlijk bedanken, daarom doe ik het via deze weg. Ook bedank ik degene die ik niet heb gesproken, voor wie de rij te lang duurde, maar er toch waren.
Parochie bedankt, ook namens mijn echtgenote Elly en de kinderen Ik zal er nog lang van kunnen nagenieten, maar het geeft mij ook het vertrouwen dat het goed is om samen nog een tijdje op te trekken, ook na mijn 65e verjaardag in juli a.s. Net als aan het eind in de jubileumviering sluit ik dit dankwoord af met de woorden: “Beste mensen, ja, hier ben ik!”

Pastor Jan Kerkhof Jonkman


Jan Kerkhof Jonkman 25 jaar diaken

Onder grote belangstelling, zowel vanuit de parochie als van buiten de parochie, is zondag 21 juni 2015 in de Nicolaaskerk te Denekamp het 25-jarig jubileum van diaken Jan Kerkhof Jonkman gevierd.

In een plechtige eucharistieviering ging bisschop Hoogenboom voor samen met vicaris R. Cornelissen, de pastores H. Jacobs, J. Huisman, H.Heuven, J. Kortstee en Th. Munsterhuis. Verder assisteerden diaken B. Huitink en pastoraal werkende N. Nijhuis. Ter gelegenheid van deze viering was een gelegenheidskoor van 80 personen uit de zeven locaties samengesteld. Bisschop Hoogenboom ging in zijn homilie in op de functie van diaken en het werk dat de jubilaris gedaan heeft. Aan het eind van de viering sprak namens de parochie Lumen Christi vicevoorzitter J. Mistrate Haarhuis. Hij memoreerde twee belangrijke aspecten in het diaken-zijn van de jubilaris. Namelijk zijn initiatief om voor ongedoopte kinderen die begraven zijn op katholieke kerkhoven een monumentje op te richten ter herinnering. En ten tweede de initiatieven om op het platteland homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Als geschenk ontving de jubilaris een tuinornament bestaande uit een ruw gevormde steen met stromend water. Voor zijn vrouw Elly waren er bloemen. Na afloop van de viering namen velen de gelegenheid te baat om hun gelukwensen aan te bieden en hem voor de toekomst alle goeds te wensen. Binnenkort hoopt hij 65 jaar te worden. Maar hij heeft te kennen gegeven nog wel beschikbaar te zijn voor aantal taken binnen de parochie Lumen Christi.

Dankwoord van pastor Jan Kerkhof Jonkman d.d. 26-06-2015

 

 


Vicaris Cornelissen benoemd tot erekapelaan van de Grot

Vicaris R.G.W. Cornelissen van het vicariaat Deventer is door de bisschop van Tarbes-Lourdes benoemd tot erekapelaan van de Grot. Deze hoge kerkelijke onderscheiding is een erkenning van de grote inzet van vicaris Cornelissen voor de bedevaarten naar Lourdes: hij begeleidde veelvuldig parochiële bedevaarten naar dit Zuid-Franse pelgrimsoord en was in 2012 (1.500 pelgrims) en in 2015 (ruim 1.300 pelgrims) de hoofdaalmoezenier van de aartsdiocesane bedevaart naar Lourdes.

Kardinaal Eijk deelde hem na afloop van de viering bij de Grot op 8 mei deze eervolle benoeming mee. Een dag later ontving Cornelissen uit handen van pater Kemseke de bijbehorende eretekenen. Pater Kemseke is de coördinator voor de Nederlandse taal in het heiligdom van Lourdes. Hij benadrukte dat het hier niet om “een gouden handdruk” ging, “maar om een teken van de blijvende verbondenheid met het heiligdom Lourdes.”

 


 

Installatieviering pastoor Munsterhuis op 8 september 2013

Installatieviering pastoor Munsterhuis


 

Overweging zondag 30 juni 2013, afscheidsviering pastoor Bulthuis

Menigmaal heb ik op de top van de Kuiperberg bij Ootmarsum gestaan en genoten van het schitterende uitzicht. Oldenzaal zie je liggen en Rossum, en Enschede en Hengelo. Ik ben niet de enige die daar geregeld te vinden was: de dichter Willem Wilmink bracht er als tijdens de oorlog een deel van zijn kinderjaren door.

De einder, de horizon fascineert ons allemaal. Ik ken niemand die niet kan genieten van het uitzicht over een weids landschap.


 


 

Zegening Monument Ongedoopte kinderen Lattrop

In navolging van de andere dorpen in de parochie Lumen Christi, heeft ook de geloofsgemeenschap Lattrop-Breklenkamp een monument voor de ongedoopte kinderen, een initiatief vanuit lotgenoten/ouders die het meemaakten en het bestuur van de geloofsgemeenschap. Zaterdagavond, na afloop van een speciale viering in de H.H. Simon en Judaskerk, werd het monument gezegend door pastor Kerkhof Jonkman. Eindelijk erkenning van dit verdriet van vele ouders die hun ongedoopte kind in ongewijde aarde moesten begraven zonder enige pastorale begeleiding. Eindelijk een eigen plek voor deze onschuldige kinderen, een plek voor de ouders om troost te vinden en even met hun gedachten bij hun kindje kunnen zijn. Het monument, vervaardigd door kunstenaar Ben Aalbers, beeldt een te vroeg geboren kind uit, omhoog gedragen door twee handen, de handen van een man en van een vrouw. Een uiting van verdriet, wanhoop en vertwijfeling om dit nieuwe leven weer terug te moeten geven. “Gedragen in liefde” luidt de tekst rondom de sokkel. Heel bijzonder is de sokkel waarin een koker is gemetseld, met daarin brieven, gedachten en wensen voor hun ongedoopte kind. Kinderen legde zelf gemaakte herinneringen bij het monument neer en werden er bloemen neergelegd. Na afloop was er een ontmoeting in de kerk met een kopje koffie. De afsluiting van een mooie lentedag met een bijzonder pastoraal gebaar.

pastor Kerkhof Jonkman