5e Zondag in de veertigdagen: sterven aan jezelf

Vandaag hoorden we de woorden van Jezus : “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan brengt hij geen vruchten voort”. Dat lijken woorden die in onze dagen moeilijk te zijn verstaan, woorden die niet begrepen worden. Want wij leven in een tijd van...

3e zondag in de Veertigdagentijd : op weg naar vrijheid

Wat was ik blij met mijn navigatie, vorige week toen wij naar het Sauerland reden voor een paar dagen lekker op vakantie. De navigatie deed uitstekend zijn werk en bracht ons keurig op het Landalpark, waar onze dochter en schoonzoon met hun gezin al waren. In onze...

6e Zondag: Aanraking

Lieve mensen, Een paar weken geleden was ik bezoek bij een collega, die lijdt aan een ernstige vorm van artrose, zo erg dat hij zijn prachtige pastorale werk niet meer kan voortzetten. Inmiddels heeft hij een pijnbehandeling ondergaan bij het Roessingh, maar dat...

Carnaval 2024 Masker op en masker of!

Vanoavond stoa ik hier veur oe, Deurluchtige hoogheden en oe gevolg As n’n halven siepel En doo ‘t woord in’t plat. Ik hop da’j mie good verstoat Veur da’w van hier wieder goat Want vanoavond bint wie efkes stil Dat geet nich altied noar ieders wil M’r t’ís ja...

Preek Maria Lichtmis 2024

Wanneer je zwanger wordt, dan wekt dat niet alleen bij de jonge a.s. moeder en vader veel wensen, dromen en verlangens op, maar ook bij de grootouders, de familie, bij vrienden en kennissen. Wat zal het zijn: een jongen of toch een meisje? Velen kunnen niet wachten...

Driekoningen 2024

Lieve mensen, Vandaag hoorden we het bekende verhaal van de drie wijzen uit het oosten, die een ster volgden, die hen bij de pasgeboren koning der Joden zal brengen. Het zijn drie wijzen, maar eigenlijk zijn zij niet zo wijs, dat ze weten waar ze moeten zoeken. Want...

Feest van de Heilige Familie 2023

De laatste jaren is er veel veranderd in de situatie waarin onze kinderen opgroeien. Niet alleen de wereld is snel veranderd, maar ook de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien is anders geworden. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat vader en moeder getrouwd...

Kerstmis 2023: Een kind is ons geboren

Lieve mensen, We leven in donkere tijden, zowel letterlijk als figuurlijk. De dagen zijn kort, het wil ’s ochtends maar niet licht worden, de regen klettert al wekenlang tegen onze ruiten, de sloten staan blank, nog nooit is er sinds de metingen van ons weer zoveel...

Derde zondag van de advent: Wie ben ik?

Wie zijt Gij? Hoorden we in het Evangelie de mensen vragen aan Johannes de Doper. Wie ben jij eigenlijk? Als je kijkt naar de mens dan zie je veel? Kan ik je wel vertrouwen, zo klonk het in dezer dagen in de Tweede Kamer, waarbij de oppositie vragen stelde aan de...