17e Zondag: Durf jij ook met open handen te leven?

Bidden is niet meer van deze tijd. Waren we als kind nog gewend om op bepaalde momenten van de dag ruimte te maken voor stilte en gebed, nu draait het volle leven 24 uur per dag door. Zelfs in de drukke oogsttijd zetten de boeren hun paarden even stil wanneer zij om...

16e Zondag: Hoe staat het met onze gastvrijheid?

Wanneer ik de beide Schriftlezingen lees over de gastvrijheid die Abraham en de zussen Maria en Martha tonen, dan gaan mijn gedachten terug aan vroeger thuis, de zorgzaamheid van mijn moeder die altijd als laatste aan tafel ging, en pas wanneer zij zag dat iedereen...

Vijftiende zondag: Wie wordt mijn naaste?

Ik herinner mij ruim negen jaar geleden, toen ik herstellende was in het ziekenhuis van mijn herseninfarct en op de gang met veel moeite mijn logopedie oefeningen deed om de klanken en uitspraak weer goed te krijgen, er iets verderop een oudere dame in een rolstoel...

13e Zondag: Wie roept mij?

In deze periode moeten door onze jongeren veel keuzes worden gemaakt: naar welke middelbare school ga ik? Is de theoretische leerweg voor mij weggelegd, of de meer beroepsgerichte? Ga ik aan het werk met mijn diploma op zak of ga ik verder studeren. Moeilijke keuzes...

Sacramentsdag 2022: Geeft gij hen maar te eten!

Deze dagen heeft het Rode Kruis tenten opgezet op het terrein van het aanmeldpunt voor Asielzoekers in Ter Apel. Er is geen plek meer binnen het centrum, er is geen bed meer om na een vermoeide reis eindelijk het hoofd neer te kunnen leggen op een veilig kussen, en er...

Gebed 20 juni

God, We zijn zowel gast in , als rentmeester over uw schepping, God, wij mogen genieten van al het mooie dat daarin te vinden is. We zijn ook gastheer en gastvrouw in uw schepping, geroepen om anderen welkom te heten in ons leven, om met goed beheer deze aarde...

Pinksteren: Het vuur van het geloof brandend houden

Lieve mensen, wat betekent het Pinksterfeest in onze slinkende kerken met uitgebluste gelovigen die het vuur van het geloof niet meer brandend kunnen houden. We moeten hen vandaag niet zoeken in de kerkbanken, zij gebruiken deze extra vrije dagen om te genieten van...

Vijfde Zondag van Pasen: dromen van een nieuwe wereld

Dromen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat zag Johannes tijdens zijn gevangenschap op het eiland Pathmos, niet zo ver gelegen van het huidige Turkije. In zijn gevangenschap in zijn cel kon hij bij helder weer in de verte een stipje zien van Efeze, de stad...

4e zondag van Pasen: Aan de stem herken je Hem

Afgelopen week, na afloop van een viering keek een oudere dame mij aan en zei: “Bent u het nou wel of niet?” Blijkbaar vertrouwde zij zichzelf niet omdat in al een aantal weken met een bijna kaalgeschoren hoofd rondloop vanwege een behandeling met chemozalf. “Ja”, zo...

3e Zondag van Pasen: Over een andere boeg

Eén van de t.v. programma ’s waar ik graag naar mag kijken is: Ik vertrek. Nederlanders, vaak nog vrij jong, laten hun vaderland, hun familie en vrienden achter, zeggen hun vaak goed betaalde baan op, om elders in Europa of de wereld iets nieuws te beginnen. Ze zijn...

Gebed 2 mei

God, onze Vader in de hemel, U die niet schreeuwt, maar intens luistert. U die de geknakte mens niet breekt, maar heelt. U die niet onderuithaalt, maar omhoog haalt. U die niet uitdooft, maar verwarmt. U die niet heerst, maar dient. U die niet angstig maakt, maar...