Derde zondag van de Advent: Van welk water leven wij?

Vandaag zijn er grote demonstraties in Den Haag, de boeren reageren tegen de stikstofcrisis, de andere partij zijn de mensen die demonstreren tegen de klimaatcrisis. Beiden een reactie op onze regering, die te weinig doet aan de fundamentele problemen in deze tijd en...

Zevende zondag : Jouw medemens, vriend of vijand?

Een jaar geleden begon de vreselijke invasie van de Russische troepen in Oekraïne. Sindsdien is er veel verwoest, zijn mensen gevlucht, meegenomen door Russische soldaten, kinderen ontvoerd en ondergebracht in Russische kampen. Een oorlog die wij voelen in Europa en...

Gebed 13 februari

God, Voor U zijn alle mensen zijn gelijk. U vraagt van ons deze zelfde houding. Iedereen mag rekenen op uw barmhartigheid. Dat zouden wij dus ook moeten laten zien. Te vaak blijkt in de praktijk dit te veel gevraagd is. Wij maken in deze tijd van polarisatie wel...

Vijfde zondag: Aan het Licht komen

Geregeld zijn er zaken in ons land die niet helemaal deugen, er worden dingen verzwegen, weggemoffeld of verdraaid. We zien dit in de politiek, als men daarvan lucht krijgt, wordt er alarm geslagen. Hoe vaak wordt er dan niet door de verantwoordelijken gewezen op:...

Maria Lichtmis 2022

In de Evangelielezing met Maria Lichtmis wordt ons het verhaal vertelt waarin Maria na de geboorte van Jezus, voor het eerst een voet over de drempel van de Tempel zet. Het is, 40 dagen na de geboorte van Jezus, de afsluiting van de geboorteperiode. De moeder treedt...

Vierde Zondag: Ga de weg die jou goed doet

In de Zaligsprekingen zet Jezus de wereld, ons eigen doen en laten op z’n kop. Degenen die maatschappelijk hoog op de ladder zitten, ziet Hij even niet staan. Degenen die leven aan de onderkant van onze samenleving, degenen waarop wij neerzien, de zwervers, de...

Driekoningen 2023: Op zoek naar geluk

In deze donkere tijden, zijn de mensen op zoek naar licht, op zoek naar wat hen gelukkig kan maken. Velen zitten in de problemen, maken zich zorgen over hun dagelijkse boodschappen, de energierekening, en voelen weinig van het geluk dat je zou mogen verwachten in deze...

Kerstmis 2022: God opnieuw ontmoeten

Vier weken in de Advent hebben we ons voorbereid op het Kerstfeest, maar wat betekent het feest eigenlijk voor ons? Gaat het om de kerst versiering die overal om ons heen in volle glorie is ontstoken? Gaat het om de kerstbonus of de kerstpakketten die wij ontvangen...

29e zondag : Leer ons bidden

Lieve mensen, hoe vaak wordt er nog gebeden in ons dagelijks leven? Is er nog het ochtendgebed of avondgebed, of iets wat wij gezamenlijk bidden? Onlangs hoorde ik nog van iemand dat zij nog altijd ’s avonds het avondgebed bad, dat zij toen haar man nog leefde, altijd...

Gerardusprocessie Overdinkel: Vrede geef Ik u

Lieve mensen, Wij leven in onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne heeft ons land en de wereld op z’n kop gezet. De vrede, die we kenden in Europa sinds de tweede Wereldoorlog is wreed verstoord. Er kwam een ongekende energiecrisis en daarmee ook een stijging van de...

Gebed17 oktober

Goede God, Vader, Moeder van alle mensen. Wij danken U voor onze verbondenheid met U en met elkaar die wij in dit samenzijn mochten vieren. En wij vragen U openheid voor het anders zijn van anderen en de bescheidenheid van een mens die zijn eigen fouten kent; help ons...

Lichaam en geest gezond

We leven in een tijd waarin het lichamelijke belangrijk is . We gaan naar de sportschool om een wasbordje te krijgen, we lopen en fietsen door het Twentse land, we sporten en gaan naar de schoonheidsspecialist om ons uiterlijk op te frissen, ja, hebben er nogal wat...