3e Zondag van Pasen: Over een andere boeg

Eén van de t.v. programma ’s waar ik graag naar mag kijken is: Ik vertrek. Nederlanders, vaak nog vrij jong, laten hun vaderland, hun familie en vrienden achter, zeggen hun vaak goed betaalde baan op, om elders in Europa of de wereld iets nieuws te beginnen. Ze zijn...

Gebed 2 mei

God, onze Vader in de hemel, U die niet schreeuwt, maar intens luistert. U die de geknakte mens niet breekt, maar heelt. U die niet onderuithaalt, maar omhoog haalt. U die niet uitdooft, maar verwarmt. U die niet heerst, maar dient. U die niet angstig maakt, maar...

Gebed 26 april

God, wees onze mond als we alleen maar kunnen stamelen. Wees onze handen als onze armen tekort zijn. Wees onze voeten als we niet verder kunnen. Wees ons oog als we het niet meer zien zitten. Wees ons hart als we gevoelloos worden. Wees onze kracht als we machteloos...

Pasen 2022: Vier het nieuwe leven!

Lieve mensen, Als kinderen zongen we met Pasen: Eén ei is geen ei, twee eieren een half ei en drie eieren een Paasei. Waarom begin ik hiermee zou u misschien denken. Omdat een ei een symbool is van nieuw leven, een leven dat nu nog voor ons verborgen is, maar zich...

Paaswake 2022

Lieve mensen, Deze avond, deze nacht is een avond, een nacht van verhalen. Verhalen die ons vertellen hoe mensen in hun levensgeschiedenis weer nieuw licht hebben gezien en ervaren in duistere tijden en momenten van hun bestaan. Verhalen waarin wij het mysterie in de...

Derde Zondag in de Veertigdagentijd: Een Tweede Kans

Wat doe je als je dochter overstuur thuiskomt met het verhaal dat ze door haar leiding gevende is aangerand? Heb je dan niet de neiging om er meteen op af te gaan en er mee af te rekenen? Wat doe je als bestuur wanneer een leerkracht na een periode in therapie te zijn...

Preek 7e Zondag: Bemin je vijanden

“Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem dan ook je andere toe..”, hoorden we Jezus zeggen in het Evangelie. Daar had ik nog niet van gehoord toen ik een schooljongen was van de Lagere School in Rossum en we elke vrijdagmiddag in de Vastentijd na afloop van de...

Maria Lichtmis 2022

Met Maria Lichtmis wordt ons het verhaal vertelt waarin Maria na de geboorte van Jezus, voor het eerst een voet over de drempel van de Tempel zet. Het is de afsluiting van de geboorteperiode, waarop de moeder weer voor het eerst naar buiten treedt en volgens Joods...

3e Zondag: Een kerk die niet dient, dient tot niets!

“Een kerk die niet dient, dient tot niets”, het zijn woorden van de afgezette bisschop Jacques Gaillot, die mij erg dierbaar zijn en de kern raken van het Evangelie van vandaag. Bisschop Gaillot werd in 1995 als bisschop van Evreux, van de ene op de andere dag door...