Zorgvraag

Veel mensen kunnen een beroep doen op een mantelzorger. In Twente kent men in vele gemeenschappen zorg voor de noaber, onder de noemer noaberplicht kan de kerk ook hen helpen die geen beroep kunnen doen op een mantelzorger of een noaber.

Als u een zorgvraag hebt waarbij wij u mogelijk behulpzaam kunnen zijn, kunt u dit aangeven bij de vertegenwoordiger van het diaconaal beraad van de betreffende locatie of het secretariaat van Lumen Christi (onder aan deze pagina staan namen en gegevens per locatie vermeld).

In een aantal gevallen hebt u misschien al contact met een vrijwilliger die actief is op het terrein van diaconie, zoals een lid van een bezoekersgroep. Hij of zij kan uw behulpzaam zijn bij het uitzetten van uw zorgvraag, of zonder tussenkomst van een lid van het diaconaal beraad de zorg in gang zetten. De vertegenwoordiger van het diaconaal beraad zal bezien of en in hoeverre uw zorgvraag kan worden gehonoreerd, door binnen zijn of haar netwerk op zoek te gaan naar vrijwilligers, die de gevraagde zorg kunnen leveren. Indien in uw zorgvraag niet kan worden voorzien, kan u soms met uw instemming worden doorverwezen naar een (professionele) hulpverlener. Uitgangspunt van “kerkwerk” blijft dat u altijd een antwoord krijgt op uw zorgvraag.

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 12.00 telefonisch contact opnemen met een van de onderstaande leden van het diaconaal beraad. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi. Mocht u zorgvraag dringend zijn en lukt het u niet contact te krijgen met leden van het diaconaal beraad of het secretariaat van Lumen Christi dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Caritas (PCI).

Contactgegevens
Locatie Denekamp: Kim Grote Punt kimgrotepunt@hotmail.com 06 10088784
Locatie de Lutte: Ria Vloothuis, riavloothuis@hotmail.com 06 22044822
Locatie Beuningen: Trudy Oude Nijeweme, jfmoudenijeweme@hetnet.nl 0541 353568
Locatie Noord Deurningen: Ineke ten Broeke, ineketb43@gmail.com 0541 350679
Locatie Lattrop: Anita Roesthuis, roesthuis@outlook.com 0541 229496
Locatie Tilligte: Fien Lansink, fienlansink@gmail.com 0541 221217
Locatie Ootmarsum: Susan Broekhuis, susanbroekhuis@gmail.com 06 57328723

Secretariaat Lumen Christi:secretariaat@lumenchristi.nl 0541 353551
PCI: secretariaat@caritaslumenchristi.nl 06 30145512