“Kerkwerk“

Kerkwerk is een initiatief van parochie Lumen Christi en beide protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum. Met vrijwilligers wil Kerkwerk hulp bieden aan hen, die een hulpvraag hebben van veelal praktische aard. Kerkwerk wil op deze wijze bijdragen aan het adagium, geen woorden maar daden. Het handelen is ingegeven door het voorkomen, opheffen, verminderen en/of uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Daarbij valt te denken aan klusjes in of om de woning, vervoer, ondersteuning bij persoonlijke financiële administratie, of een helpende hand. Veel mensen kunnen een beroep doen op een mantelzorger. Kerkwerk wil juist degenen helpen die geen beroep kunnen doen op een mantelzorger.

 

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de coördinatoren Tonnie Pikkemaat of Gerard Pross telefoon Kerkwerk 06 – 12925413. De werkgroep kerkwerk kampt op dit moment met een onderbezetting van het aantal vrijwilligers. Behalve onderbezetting speelt de Corona crisis hen parten. Dit betekent dat zij niet alle hulpvragen kan honoreren. Dit laat onverlet dat er altijd een beroep kan worden gedaan op kerkwerk. De coördinatoren zullen iedere hulpvraag beoordelen en bezien of en in hoeverre deze kan worden gehonoreerd. Soms is het ook mogelijk een oplossing te vinden via andere wegen. De coördinator kan samen met u op zoek gaan naar alternatieven binnen Lumen Christi, of daar buiten, in het geval kerkwerk de gevraagde hulp niet kan leveren. Aarzelt u daarom niet om contact op te nemen. Het telefoonnummer van kerkwerk staat ook vermeld in uw parochieblad.

Elke werkdag kunt U daarvoor bellen:

06 – 129 25 413

(tussen 10.00 en  12.00 uur)

 

 

Vrijwilligers

Kerkwerk is op zoek naar nieuwe impulsen voor haar activiteiten. Dat begint met het actief benaderen van potentiële vrijwilligers en het zo mogelijk betrekken van jeugdigen bij kerkwerk. Omdat kerkwerk een gezamenlijk initiatief is van de RK en protestantse kerk in Noord Oost Twente zullen wij met onze broeders en zusters van de protestantse op zoek gaan naar mogelijkheden om kerkwerk levend te houden. Mocht u degene zijn, of iemand kennen die zich graag in wil zetten voor kerkwerk, dan wordt u ongeacht leeftijd of achtergrond van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de coördinatoren.