Ouderen

Een belangrijke taak van onze geloofsgemeenschap is elkaar helpen in nood. Bij grote en kleine noden zoals ziekte, verdriet, eenzaamheid en overlijden. Daarbij gaat het niet alleen om onze eigen parochianen, maar ook om anderen, dichtbij en ver weg. De noden kunnen financieel en materieel zijn, maar ook sociaal en spiritueel.

Ouderen hebben onze bijzondere aandacht. Diaconieleden  brengen regelmatig een bezoekje aan oudere mensen. Met een luisterend oor, een kaartje of een bosje bloemen tonen we onze betrokkenheid. En als dat op enig moment nodig is, wijzen we de weg naar instanties of personen die in bepaalde situaties beter toegerust zijn om iemand te helpen. Het ouderenbezoek wordt erg op prijs gesteld en blijkt soms ook een stimulans om weer eens een eucharistieviering of andere activiteit bij te wonen.

Bij deze bezoeken zijn we erg afhankelijk van de signalen van anderen. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door iemand van onze bezoekersgroep bezocht te worden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het parochiesecretariaat. Ook indien u het bezoek van een pastor op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken.

 

Je dag moge goed zijn

en je nacht genadig;

de hand van een vriend

moge je vasthouden,

je zegenen en troosten;

en God zelf

moge je hart vervullen

met vrede en vreugde