Vanuit de CARITAS……..

Beste mensen de herfst treedt weer aan. Kalebassen staan te koop langs de kant van de weg, de bladeren kleuren alweer wat bruiner. Mais wordt gehakseld, fruit wordt geplukt.
De aarde brengt ons weer eten voor en de voorbode van de winter. De kerken zijn weer mooi versierd en de oogst- / dankvieringen werden in alle parochies weer vol energie voorbereid en door velen bezocht.

Toch is het in onze wereld onrustig, er is oorlog, mensen zijn op de vlucht, er is veel onrecht en de tijd dat veel dingen vanzelfsprekend leken lijkt voorbij. Ook in het klein zien we dat gebeuren. Er zijn mensen die tussen wal en schip raken. Voor die mensen wil de Caritas een reddingsboei zijn. Als er niets meer mogelijk lijkt en andere bronnen uitgeput zijn, het water tot aan de lippen staat, dan kan de Caritas uitkomst bieden. En dat doet ze ook !!!

Zo ook dit jaar weer. We zijn blij dat we mensen in hun hoogste nood kunnen en mogen ondersteunen met eenvoudige zaken zoals een tandartsbezoek, boodschappen, een fornuis met oven, zwemles voor een kind, een koelkast etc..

Dank ook aan die mensen die ons financieel ondersteunen in alle stilte zoals wij in alle stilte ook ons werk doen. Uiteraard zoeken we nog steeds naar extra financiele ondersteuning. Kijk hiervoor op onze website Caritas Lumen Christi.
Maar ook als u hulp nodig heeft dan kunt u dit aangeven via de website of bellen met de parochie. Uw noodkreet pakken wij direct op, u hoeft niet langs talloze loketten.

Het bestuur heeft deze zomer een geweldige nieuwe en enthousiaste voorzitter mogen aanstellen in de persoon van Jolijn Huttenhuis-Grote Punt.
Ik heb 6,5 jaar met ontzettend veel plezier zitting gehad in dit actieve en ook gezellige bestuur. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ondergetekende heeft in juni officieel afscheid genomen met een bloemetje, een kleine attentie en een prachtig woordje van de penningmeester Thom Westerhof. Dank daarvoor, maar ook alle andere bestuursleden hartelijk dank voor de geweldige samenwerking. Het ga jullie goed en ga vooral door met het doen van heel veel goeds !!!

Anita ten Dam

Caritas Nieuwsbericht

Dit jaar hebben wij weer kunnen voorzien in hoogst noodzakelijke voorzieningen zoals vloerbedekking, een fornuis, een stofzuiger, reiskosten naar medische hulp en ga zo maar door. Dit kunnen wij realiseren door giften die wij ontvangen van u en door opbrengsten van de kerkcollecte.

Mocht u de Caritas een warm hart toedragen, dan kunt u ons altijd ondersteunen via een eenmalige gift of via een jaarlijkse donatie. Kijk hiervoor op onze site caritaslumenchristi.nl
We zullen dit jaar met Sinterklaas weer een “zeeppakket” toevoegen voor de klanten van de voedselbank, waarin we zeeppoeder, shampoo, tandpasta enzovoort verstrekken. Zo blijft er hopelijk in deze gezinnen ruimte voor bijvoorbeeld een kadootje van de Sint en een chocoladeletter.
Zeker in onze tijd, al trekt de economie aan, zijn er steeds meer mensen die nog steeds de eindjes aan elkaar moeten knopen. Wij proberen onze christelijke opdracht van solidariteit ten opzichte van deze medemensen waar te maken. Houd uw oren en ogen open voor de nood van anderen. Weet dat wij als Caritas kunnen helpen door mensen te verwijzen naar ons als zij hulp nodig hebben. Wij zijn bereikbaar via onze website, rechtstreeks of via onze coördinerende pastor Leo Ros.

Uit alle locaties van de parochies zit er een vertegenwoordiger in het Caritasbestuur. (Lattrop: Hans Japink, Tilligte: Moniek ten Dam, Ootmarsum: Annemarie Hulsmeijers, De Lutte: Martin Blockhuis, Beuningen: Hans Oortman, Noord Deurningen: Agnes Cornelissen, Denekamp: Thom Westerhof en Anita ten Dam)
Voor Ootmarsum hebben wij afscheid genomen van Frans Tillemans, die jarenlang op een voortreffelijke en enthousiaste manier zijn inbreng heeft gehad. Zijn plaats is overgenomen door Annemarie Hulsmeijers . Zij is inmiddels ook al een tijdje een betrokken en bevlogen lid.
Denekamp, oktober 2015.

CARITAS “ PCI Lumen Christi”

Wie zijn wij

De Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk. Zij wil dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen.

De naam ‘Lumen Christi’ betekent ‘Licht van Christus’

Dit betekent voor ons: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was voor iedere mens in nood.”

Wat kan de Caritas voor u doen

Als hulpverlenende instelling verlenen wij in eerste instantie hulp aan individuele mensen in nood. Daar waar officiële instanties niet meer verder kunnen helpen. Individuele hulp in de vorm van bijv. het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, vervoerskosten, voldoen van een bijzondere ziektekostennota etc.. Na een toetsing wordt bekeken of iemand hiervoor in aanmerking komt.

Onze hulpverlening strekt zicht uit binnen de grenzen van de Parochie Lumen Christi. Elke mens kan bij ons aankloppen voor hulp, christenen evenzo als niet-christenen.

Ons werkterrein gaat verder dan individuele hulpverlening. Ook maatschappelijke instellingen, kerkelijke werkgroepen e.d. kunnen een beroep op ons doen voor hun activiteiten en projecten in binnen- en buitenland. Onze primaire taak is steeds mensen in nood of in een sociaal isolement voorthelpen, waar we maar kunnen.

Kijk voor meer informatie op onze website http://www.caritaslumenchristi.nl/. Ook kunt u op deze site direct uw hulpaanvraag indienen of als u dat liever doet, gewoon ons een mailtje sturen.

Wij zijn er voor U.

Bestuur PCI Lumen Christi.