God van levenskracht en liefde,
met het Verrijzenislicht van Pasen op ons netvlies,
mogen wij opnieuw opstaan en beginnen aan een nieuwe morgen.

Langzaam voelen wij dat de zware steen,
die door de crisis op ons leven en ons hart drukt,
wordt opgetild.

Een nieuwe tijd gloort aan de horizon,
ook al moeten we nog geduld hebben.

Moge het een tijd worden, waarin liefde en solidariteit
het voor het zeggen hebben.

Een tijd waarin wij opnieuw in harmonie komen
met U en heel uw schepping.

Schenk ons daartoe het geloof, de moed en het vertrouwen.
Amen.