MARIAMAAND MEIMAAND MARIAMAAND

Voor velen van ons is Maria ons lief geworden
We bidden tot haar, we bidden met haar, we zingen voor haar
Ze is een geweldige vrouw
Maar ook is duidelijk geworden, dat alles in haar leven niet vanzelf ging
Zo’n Maria zou voor ons ook minder tot de verbeelding spreken
We houden van Maria, zoals ze vanuit de Bijbel tot ons komt :
Een Maria, die een geloofsweg gegaan is
We houden van Maria, die Gods lof zong
Ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen
We houden van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
Dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen
Wij houden van een Maria die haar Zoon zo liefhad
dat zij uiteindelijk stond waar wij nooit hopen te staan,
onder het kruis
Is dat niet wat elke moeder doet ?
Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren ; Maria