In 2017 nog werd het 375-jarig bedevaartjubileum in Kevelaer gevierd.
Op 1 juni 1642 werd het kleine Mariaprentje, dat uit Luxemburg stamt, in het wegkapelletje op de heide van Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu de Kapellenplatz in Kevelaer is. Sindsdien wordt er door heel veel pelgrims jaarlijks een bezoek gebracht aan het bedevaartsoord Kevelaer. Daarmee is Kevelaer uitgegroeid tot één van de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen van Europa. Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer. Ook een groot aantal katholieken uit Oost Twente trekt jaarlijks 2 dagen naar Kevelaer om nieuwe inspiratie op te doen. Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Hierbij willen wij u van harte uitnodigen hiervoor. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus.
De muziekvereniging van Ootmarsum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het koor ’t Lutters Geluutke met aanvulling van dames van het Nederlandstalig Plechelmuskoor Oldenzaal zal de zang verzorgen in de vieringen van vrijdag 23 augustus. Het koor van Noord Deurningen zal de zang verzorgen in de viering op zaterdag 24 augustus.
De intentie voor de bedevaart is zeker actueel:
“HEER, WELKE WEG MOETEN WIJ GAAN?”
Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:
Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. Aankomst is ± 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken.
Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.
Zaterdag 24 augustus is er ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en om 14.00 uur is er een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts. De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.
Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.
Naast dit tweedaagse programma zijn er momenteel ook gesprekken met een groep belangstellenden uit Beuningen en omgeving om op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan te sluiten.
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdag 22 augustus ‘s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Op zaterdag 24 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente.
Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op
vrijdag 23 augustus om 06.00 uur vanuit Ootmarsum.

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer
Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan.
Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten.
Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep wil nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen.
Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis is per bus; om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten) Contactpersoon Jos Bijen uit Weerselo, ( 06-23997906.

Voor inlichtingen over de fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname contactpersoon: Ria Vloothuis uit De Lutte, ( 06-22044822 of Jos Bijen uit Weerselo.

Voor inlichtingen over de busprocessie en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met de broedermeesters van uw geloofsgemeenschap:

Denekamp Heinz Dierselhuis, ( 0541-352737 of Jos Mollink, (0541-352928.
Noord Deurningen: Annie Brunink (0541-353910)
De Lutte: Ria Vloothuis en Ans van Langen

De kosten van de processie bedragen € 30,- volwassenen, jongeren t/m 17 jaar betalen € 20. Logies zijn hierbij niet inbegrepen.
De processiekosten voor deelnemers aan de fietstocht bedragen € 10,-.

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:
Er zijn mensen die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen en zich dan aansluiten bij de processie. Van deze bedevaartgangers wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor de kosten van het programmaboekje, lampion en een bijdrage in de andere kosten die voor de bedevaart moeten worden gemaakt. Deze kosten kunnen worden betaald aan de broedermeester van uw parochie. Tevens zal hij/zij u dan een programmaboekje overhandigen.

Tot ziens in Kevelaer!