Dit is editie nr. 262 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de vandaag gepubliceerde brief van kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen, de tour die het Wereldjongerendagenkruis dit najaar zal maken door Nederland, de jaarlijkse zangdag van Sint Caecilia en de priesterwijding van Erik Rozeman. Ook bevat deze Nieuwsbrief berichten over de startbijeenkomst van de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes en de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022.

Lees hier de nieuwsbrief