We wilden zo graag weer “gewoon” beginnen. Het gewone leven, zoals het was: gewoon naar school, het werk, op visite en naar feestjes. Maar het gewone leven is niet meer; zou het ooit terugkomen? We bevonden ons in de veertigdagentijd – die ons herinnert aan de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn voordat hij aan zijn openbare leven begon – toen het begin van de coronacrisis zich bij ons aandiende. Het Bijbelse beeld van de woestijn, dat bij die tijd past, verwoordde voor mij de situatie waarin veel mensen zich toen bevonden; het was een dorre tijd met een nog grotendeels onbekend gevaar dat onze levens bedreigde en waarin we moesten zien te overleven. De druk op de zorg en de mensen in de zorg, de omschakeling naar digitaal werken, digitaal naar school gaan, digitaal kerk zijn; het viel niet altijd mee. In deze tijd hebben veel mensen echter ook mogen inzien wat voor hen echt belangrijk is, wat er voor hen echt toe doet; in dat opzicht heeft deze tijd ook vruchten voortgebracht. De woestijn is ook de plaats waar je tot verdieping en inzicht kunt komen. Het Bijbelse beeld van de woestijn blijft ook nu met mij meegaan. De veertig dagen lijken over gegaan te zijn in de veertig jaren die het volk Israël in de woestijn doorbracht op weg naar het Beloofde Land. Vaak morde het volk, omdat het terugverlangde naar het oude leven. Het verviel in afgoderij, omdat het God niet nabij wist en het geen helder zicht had op het Beloofde Land. Waar doen we dit allemaal voor, het leidt nergens toe! Hoe herkenbaar nu. In betere dagen mocht het volk Israël echter ook Gods trouw en zorg om hen ervaren. Elke dag regende het manna uit de hemel, elke dag gaf Hij hen het brood dat ze nodig hadden voor die dag. Die ervaring deed hen, ondanks alles, verder gaan. Daarmee staat het volk Israël model voor alle mensen van alle tijden die hebben vastgehouden aan het geloof in een trouwe en aanwezige God, juist in moeilijke tijden. Een God, die hen iedere dag weer de moed en de kracht gaf om verder te gaan. Laten wij ons door het geloof van al deze mensen bemoedigen om in vertrouwen te leven in deze onzekere en soms angstige tijd, die duurt.

José van den Bosch, pastoraal werker