PASTORPRAAT

Een mooie zomer tegemoet!
Volgens het kabinet belooft het eindelijk weer een beloftevolle zomer te worden nu de besmettingen en de ziekenhuisopnames drastisch afnemen en bijna iedereen de eerste prik al heeft gehad. De economie draait weer op volle toeren, de terrassen en restaurants kunnen de klandizie niet aan en elke dag meldt men weer files op de Nederlandse wegen. Mensen snakken naar vakantie, het liefst naar zonnige oorden en doen er alles voor om het vaccin van één prik te bemachtigen. Op Schiphol zien we ze al weer vertrekken met bagagewagentjes vol beladen met koffers en terugkomen met de vuile was en sommigen besmet met de zeer besmettelijke Delta-variant. Ondertussen lijkt het alsof we niets geleerd hebben van de coronapandemie, we zouden het toch anders doen, minder reizen, minder vervuiling achterlaten, bewuster omgaan met het milieu. Maar door onze niet te stillen honger naar nog meer luxe en welvaart, dreigen we weer te vervallen in de oude, doodlopende weg. Meer luxe, want daar hebben we toch recht op. Geen windmolens in onze achtertuin, geen biomassa, maar wel supersnel internet en andere luxe gebruiksartikelen die stroom vreten. Ja de auto moet rijden, we willen ook blijven vliegen en ondertussen zeggen we dat we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde. Blijkbaar is het moeilijk om te leren van het verleden. Het vak geschiedenis, waardoor je het heden leert begrijpen, het vak dat ons kan helpen niet terug te vallen in oude fouten, is niet meer cool op de scholen. ICT staat hoog op de ladder. Het streven naar kortstondig geluk en vluchtige welvaart wint het van bezinning op ons leven en reflectie op een economie van nog meer behoeftes creëren. We beseffen blijkbaar nog steeds niet dat we, zoals de Bijbel het al millennia lang verwoordt, slechts rentmeesters zijn en de verantwoording dragen voor een goed beheer van de aarde. Dat we deze niet moeten exploiteren, maar juist met al het leven op aarde in harmonie moeten leven. Door al onze uitstoot warmt de aarde op, en gaan we ook dit jaar weer een warme zomer tegemoet. Ik wens ons toe dat we, genietend van de warme zonnestralen, ook nadenken over datgene wat de pandemie ons heeft geleerd en wat onze concrete bijdrage zou kunnen zijn om ons eigen leven, de aarde en het milieu weer in balans te krijgen.
Allen een fijne en vruchtbare zomer toegewenst met een toekomstbestendige opbrengst!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman