DRIEKONINGEN

Veel weten we niet over hen. Het getal drie staat niet in de Bijbel, maar komt overeen met het aantal geschenken : goud, wierook en mirre. In de Bijbel is overigens ook geen sprake van koningen. Men heeft altijd gedacht, dat deze wijzen zelf ook koningen waren. In het kind Jezus, dat geen enkele macht bezat, zagen zij een andere koning. Na de liturgische vernieuwing wordt feest ook wel de Verschijning of Openbaring van de Heer genoemd.
Wie is die Heer dan wel ? Wanneer Jezus op aarde is gekomen voor alle mensen, dan zullen we voorzichtig moeten zijn Hem in een bepaald hoekje te drukken. Vanaf dat moment kan Hij nooit meer de Mens voor allen zijn. Maar hoe laat Hij zich dan wel zien ? Ik denk dat dat het best duidelijk gemaakt wordt door het Evangelie te laten spreken. Daar zien we dat Hij het ene taboe na het andere doorbreekt. Bij Hem stond de mens centraal. Hij trok zich van de sabbat niets aan als het om de mens ging. Hij sprak met onreine mannen en vrouwen. En wanneer men Hem naar zijn mening vroeg over diefstal, overspel of belasting- ontduiking, dan weigerde Hij consequent als wandelend wetboek op te treden. Elke vraag beantwoordde Hij met een wedervraag en dwong zo de mensen in hun eigen hart te kijken. Hij dwingt ook ons in ons hart te kijken om zo mens voor de mensen te worden. De Heer verschijnt en openbaart zich aan diegene die naar Hem op zoek is.
Veel Heil en Zegen in 2021 wens ik u namens het pastoraal team

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis