DE GOEDE HERDER

De goede herder geeft zijn leven voor de schapen; hij/zij is iemand waar de kudde op terug kan vallen, waar de kudde op kan vertrouwen. Iemand die zijn leven geeft voor zijn schapen. Jezus is zo’n herder; dat hebben we onlangs met Pasen mogen vieren. Hij heeft gezegd : “Ik ken de mijnen”. En dat mogen we gerust op onszelf toepassen. Hij kent ons met ons verdriet en onze vreugde, met onze vragen en zorgen, zeker in deze verwarrende en hectische periode waarin we nu leven. Maar we weten ook, dat Hij ons aanvaardt zoals we zijn. Maar willen wij mensen Hem nog wel kennen als goede herder ? Wij mogen het begrip “goede herder “ dunkt mij, niet als uit de tijd beschouwen. Jezus heeft blijk gegeven van een onverwoestbaar vertrouwen in de positieve krachten die in elk mens verborgen zijn, wie je ook bent. Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil dan die kracht ook naar boven halen, zodat wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder kunnen zijn.
Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat door ons toedoen de Opstanding van Jezus handen en voeten krijgt. En dat kan overal gebeuren, waar we de dood tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar dienen we opstanding te preken of beter nog in opstand te komen om zo mensen nieuw leven te brengen. Aan hen nieuw leven brengen betekent: de Opstanding van Jezus zichtbaar maken, door daadwerkelijk onrecht te bestrijden, dan wel te voorkomen.
Het is nog geen Pinksteren, de voltooiing is er bij lange na nog niet. Pinksteren is een gave van God; aan ons de opdracht mee te werken met de H. Geest, die over ons is uitgestort om zo de voltooiing, die God bedoeld heeft dichterbij te brengen : In zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder zijn.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis