Beste mensen,
De leerlingen van Jezus waren bang, nadat ze gezien hadden wat er met Jezus was gebeurd. Ze zaten in de zaal met de deuren op slot en ze hadden ook niet de moed om te doen wat Hij als opdracht gegeven had : vertellen over God en over hoe de mensen goed met elkaar konden leven in Zijn Naam.
Jezus was niet meer bij zijn leerlingen zoals ze dat gewend waren, maar Hij had hun wel beloofd een Helper te geven, de Heilige Geest, en dat vierden we met Pinksteren. We spreken wel eens over “handelen in de Geest van Jezus “. Moet je dan precies hetzelfde zijn als Jezus, hetzelfde kunnen? Dat kan niet en dat hoeft ook niet. Ieder van ons is weer anders,maar iedereen krijgt wel dezelfde Geest van Jezus, om ermee te doen wat je kunt, naar wat je mogelijkheden zijn. En als we dan zeggen “leven in Zijn Geest” dan kunnen wij dat het beste uitleggen door er bij te vragen : Wat zou Jezus doen in mijn plaats?
Er zijn heel veel dingen in ons leven en samenleven waarbij wij ons die vraag kunnen stellen. Te denken valt hierbij o.a. aan onze relaties, aan ziekte, aan verdriet, aan eenzaamheid, aan ons werk en zeker ook aan de grote opdracht om de armoe de wereld uit te krijgen en niet te vergeten onze omgang met de Schepping. Om bij dat alles zo goed mogelijke keuzes te maken in ons leven geeft Jezus Zijn Geest aan ons. Zo mag er iets van ons uitgaan en door ons heen gaan dat aan Jezus doet denken. De eerste taak is dan: Waar nodig angst en vrees wegnemen. Deuren en ramen naar elkaar openzetten, zodat de Geest de ruimte heeft, bij ons “naar binnen” kan.
Zo mag het verhaal van Jezus verder-gaan en blijft het niet achter slot en grendel.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis