God,
help ons elke dag een beetje (meer) te bouwen aan uw rijk op aarde. Waarin waarheid, licht en bovenal liefde de boventoon voeren. Dan is er plaats is voor kleine en onaanzienlijke mensen. Dan is er aandacht voor zieke, verdrietige en noodlijdende mensen. Luisterend naar uw woord zullen we steeds beter gaan inzien, dat wij begaan moeten zijn met hun welzijn, voor ons eigen welzijn. Naar het voorbeeld van Jezus Christus, vandaag en alle dagen. Amen