Vieringen

Hoewel onze vieringen op dit moment niet mogelijk zijn vanwege het coronavirus blijft het gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons helpen om onze ongerustheid in handen te leggen van God.

Tot nader bericht zijn de vieringen ALLEEN bij te wonen via KERK TV, gratis beschikbaar gesteld via deze website.

Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus zijn getroffen en voor hen die hen bijstaan met hun aandacht en zorg. Ook worden de opgegeven misintenties van deze zondagen gelezen. Deze vieringen vinden zonder aanwezige gelovigen en volledige koren plaats.