Vieringen

Tot 1 juli zijn de vieringen alleen via de KERK TV op deze website LIVE te volgen:

  • De gebedsdienst zondagmorgen om 9.00 uur.
  • De eucharistie-viering op de woensdagmorgen om 10 uur.
  • Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.

Indien U graag een speciale intentie of voorbede uitgesproken wilt hebben, kunt U die inleveren via mail, telefoon of brievenbus van het parochiesecretariaat.

Voor herhalingen van deze vieringen gaat u ook naar KERK TV

Vanaf 1 juli gaan de kerken weer open.

Deelname aan vieringen kan alleen na telefonische opgave. Het rooster van deze vieringen leest u hier. Hoe u deze vieringen kunt bijwonen leest u in dit protocol. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bericht Lumen Christi gaat weer vieren.