Beste parochianen van de H. Jozef kerk in Noord Deurningen,

Bijgevoegd is het financiële resultaat over 2020. Als locatieraad van de geloofsgemeenschap Noord Deurningen van de parochie Lumen Christi willen we daar graag een toelichting op geven.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geworden voor een ieder. Door corona werd het gehele openbaar leven ontwricht. Zelfs de kerken werden voor een periode gesloten. Dit is zelfs in de oorlog nog nooit gebeurd.
Door allerlei beperkende maatregelen konden diverse kerkelijke activiteiten geen doorgang vinden, of in zeer beperkte mate worden gevierd. De inkomsten bleven redelijk op peil. Wel was de opbrengst van de collectes beduidend minder dan andere jaren. Dit had natuurlijk te maken met corona.
Uit het financieel overzicht kunt u afleiden dat de locatie Noord Deurningen in 2020 een positief saldo van € 7.383,= heeft gerealiseerd op een totale exploitatie van € 59.263, =.
In 2022 willen wij beginnen om jaarlijks de kerkbijdrage via automatisch incasso te innen, en dan voor een periode van 5 jaar. Deze automatische incasso kan op elk moment worden stopgezet / gewijzigd. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw penningmeester. Nadere informatie volgt hierover. Wij hopen op uw medewerking.
Wij, parochianen van de locatie H. Jozef in Noord Deurningen, moeten ons er terdege van bewust zijn dat wij alleen samen in staat zijn om de kerk voor Noord Deurningen te behouden door persoonlijke inzet en een jaarlijkse kerkbijdrage van een ieder.
GEEF VOOR HET BEHOUD VAN UW KERK.
Wij rekenen op uw medewerking.

Locatieraad H. Jozef kerk Noord Deurningen
Voorzitter H. Jozef, Penningmeester H. Jozef
Jos ter Duis, René Wessels

Financieel overzicht 2020 H. Jozef kerk Noord Deurningen