God, klein en zwak in mensen, in ons hier samen. Help ons te bouwen aan uw rijk op aarde, uw rijk van waarheid, van licht, van liefde, uw rijk waarin plaats is voor kleine en onaanzienlijke mensen, voor arme, hongerige en dorstige mensen, voor zieke, verdrietige en lijdende mensen. Geef dat wij hen allen welkom heten in ons bestaan, en met hun welzijn begaan zijn, naar het voorbeeld van Jezus Christus, die dienaar van mensen bij uitstek, voor vandaag en alle dagen. Amen