Goede God,

Zo klein en kwetsbaar was het kind. Eeuwen geleden geboren in een uithoek van de wereld. Net als de Wijzen willen wij ons laten leiden door zijn ster, door zijn idealen. Laat ons de kracht vinden om steeds weer op zoek te gaan naar dit kind waarin U zich hebt geopenbaard in deze wereld. Dat Hij juist nu als een licht voor ons uitgaat, een goede toekomst tegemoet voor allen. Amen