God,
onze Schepper en Vader, voor U zijn alle mensen gelijk, allen zijn U even lief. Zegen ons samenzijn de komende week opdat wij net als Jezus, uw Zoon, elkaar zien en behandelen als gelijken en onszelf nooit belangrijker achten dan wie dan ook, om welke reden dan ook. Mogen wij op deze manier een hechte gemeenschap vormen, die alle mensen tot hun recht laat komen. Amen